تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

رابرت اوبرایان هم‌چون مشاور امنیت ملی تازۀ دونالد ترمپ معرفی شد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، «رابرت اوبرایان» را همچون مشاور امنیت ملی تازه‌اش معرفی کرد.

اوبرایان، چهارمین کسی است در دوران ریاست‌جمهوری ترمپ، به سمت مشاوریت امنیت ملی امریکا گماشته می‌شود.

رییس‌جمهور امریکا در یک پیام تویتری گفته‌است که با مشاور امنیت ملی تازه‌اش مدتی کار کرده است و به او اعتماد دارد.

دونالد ترمپ، هفتۀ پیش، جان بولتون را از مشاوریت امنیت ملی امریکا برکنار کرد.

رابرت اوبرایان، پیش از این همچون فرستادۀ ویژۀ رییس‌جمهور امریکا در آزادسازی گروگان‌ها در وزارت خارجۀ امریکا کار می‌کرد.

جهان

رابرت اوبرایان هم‌چون مشاور امنیت ملی تازۀ دونالد ترمپ معرفی شد

رابرت اوبرایان، پیش از این همچون فرستادۀ ویژۀ رییس‌جمهور امریکا در آزادسازی گروگان‌ها در وزارت خارجۀ امریکا کار می‌کرد.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، «رابرت اوبرایان» را همچون مشاور امنیت ملی تازه‌اش معرفی کرد.

اوبرایان، چهارمین کسی است در دوران ریاست‌جمهوری ترمپ، به سمت مشاوریت امنیت ملی امریکا گماشته می‌شود.

رییس‌جمهور امریکا در یک پیام تویتری گفته‌است که با مشاور امنیت ملی تازه‌اش مدتی کار کرده است و به او اعتماد دارد.

دونالد ترمپ، هفتۀ پیش، جان بولتون را از مشاوریت امنیت ملی امریکا برکنار کرد.

رابرت اوبرایان، پیش از این همچون فرستادۀ ویژۀ رییس‌جمهور امریکا در آزادسازی گروگان‌ها در وزارت خارجۀ امریکا کار می‌کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره