تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ایالات متحده از پیشرفت گفت‌وگوهای صلح در یمن استقبال می‌کند

انتونیوگوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که گفت‌وگوهای او با ولیعهد عربستان سعودی و رییس‌جمهور یمن موفقیت آمیز بوده است.

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که توافق آتش‌بس در حدیده محصول این گفت‌‎وگوهای او با مقام‌های عربستان سعودی و یمن است.

به گفتۀ دبیرکل سازمان ملل، نقش ولیعهد عربستان سعودی در توافق این آتش‌بس بسیار سازنده بوده است و رییس‌جمهور یمن نیز نقش مثبتی در این روند داشته است.

در همین حال، مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحده از توافق برای آتش‌‎بس، تبادلۀ زندانیان و بازشدن مسیر انتقالاتی کمک‌های بشر دوستانه در حدیده استقبال می‌کند و آن را گام نخست و مهم برای ختم جنگ در این کشور می‌داند.

توافق روی مواردی که وزیر خارجۀ ایالات متحده به آن‌ها اشاره می‌کند، در نشستی که روز پنج‌شنبه در سویدن پایان یافت، پصورت گرفت.

مایک پومپیو می‌افزاید که تمامی طرف‌ها برای برقراری صلح در حدیده، تنش‌ها را کاهش دهند و برای ایجاد اعتماد تلاش کنند.

این در حالی است که پیش از این نیز طرف‌های درگیر جنگ یمن، در بارۀ تبادلۀ زندانیان و بازگشای میدان هوایی صنعا نیز توافق کرده بودند.
در همین حال، باشنده‌گان شهر صنعای یمن از توافق بدست آمده میان دو طرف خشنود استند.

جهان

ایالات متحده از پیشرفت گفت‌وگوهای صلح در یمن استقبال می‌کند

مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحده از توافق برای آتش‌‎بس، تبادلۀ زندانیان و بازشدن مسیر انتقالاتی کمک‌های بشر دوستانه در حدیده استقبال می‌کند و آن را گام نخست و مهم برای ختم جنگ در این کشور می‌داند.

تصویر بندانگشتی

انتونیوگوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که گفت‌وگوهای او با ولیعهد عربستان سعودی و رییس‌جمهور یمن موفقیت آمیز بوده است.

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که توافق آتش‌بس در حدیده محصول این گفت‌‎وگوهای او با مقام‌های عربستان سعودی و یمن است.

به گفتۀ دبیرکل سازمان ملل، نقش ولیعهد عربستان سعودی در توافق این آتش‌بس بسیار سازنده بوده است و رییس‌جمهور یمن نیز نقش مثبتی در این روند داشته است.

در همین حال، مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحده از توافق برای آتش‌‎بس، تبادلۀ زندانیان و بازشدن مسیر انتقالاتی کمک‌های بشر دوستانه در حدیده استقبال می‌کند و آن را گام نخست و مهم برای ختم جنگ در این کشور می‌داند.

توافق روی مواردی که وزیر خارجۀ ایالات متحده به آن‌ها اشاره می‌کند، در نشستی که روز پنج‌شنبه در سویدن پایان یافت، پصورت گرفت.

مایک پومپیو می‌افزاید که تمامی طرف‌ها برای برقراری صلح در حدیده، تنش‌ها را کاهش دهند و برای ایجاد اعتماد تلاش کنند.

این در حالی است که پیش از این نیز طرف‌های درگیر جنگ یمن، در بارۀ تبادلۀ زندانیان و بازگشای میدان هوایی صنعا نیز توافق کرده بودند.
در همین حال، باشنده‌گان شهر صنعای یمن از توافق بدست آمده میان دو طرف خشنود استند.

هم‌رسانی کنید