تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: متهم شدن نهادهای حکومتی به نقض قانون اساسی

شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که در جریان چهار سال حکومت وحدت ملی، قانون اساسی کشور چندین بار از سوی نهادهای حکومتی نقض شده است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان

محمد ناطقی رییس کمیسیون نظارت برتطبیق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی

نبی مصداق، مشاور رییس جمهور

اجمل هودمن، آگاه امور سیاسی و حقوقی

تودی خبری

تودی خبری: متهم شدن نهادهای حکومتی به نقض قانون اساسی

شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که در جریان چهار سال حکومت وحدت ملی، قانون اساسی کشور چندین بار از سوی نهادهای حکومتی نقض شده است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان

محمد ناطقی رییس کمیسیون نظارت برتطبیق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی

نبی مصداق، مشاور رییس جمهور

اجمل هودمن، آگاه امور سیاسی و حقوقی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews