تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

تنها ملی پوش شنای کشور برای حضور در المپیک آسیایی آماده می‌شود

علی اصغر نظری، تنها ملی پوش شنای افغانستان برای المپیک آسیایی اندونیزیا آماده می‌شود.

علی اصغر نظری ۲۲ ساله، تنها نمایندۀ شنای افغانستان در بازی‌های المپیک آسیایی اندونیزیا است.

او می‌گوید از چهار ماه است که همه روزه با انجام تمرینات حرفه‌یی تلاش می‌ورزد خودش را آمادۀ حضور پرقدرت در این المپیک سازد. علی اصغر، از بیست روز به اینسو در قرنطین است: «آماده‌گی خاص برای این رقابت‌ها دارم و تشکر می‌کنم از رییس فدراسیون شنا که زمینۀ این آماده‌گی را برای ما فراهم کرده است.»

علی اصغر، هفت سال پیش به شنا رو آورد اما چهارسال نخست را به گونۀ غیرحرفه‌یی این ورزش را ادامه داد. او از سه سال پیش که به گونۀ حرفه‌یی ورزش شنا را آغاز کرد، روزانه چهار ساعت این ورزش را تمرین می‌کند.

این تمرینات او با آغاز دورۀ قرنطین به شش ساعت افزایش یافته است. علی اصغر می‌گوید امیدوار است در المپیک آسیایی خوب بدرخشد.

این ملی پوش شنا، در حالی خود را برای افتخار آفرینی آماده می‌کند که از حداقل امکانات معیاری جهانی این رشته برخوردار است.

در همین حال، قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنای کشور می‌گوید که نظری از توانایی بلند بدنی و از تجربه بسنده در رقابت‌های بیرون مرزی برخوردار است و درخشش خوبی در این رقابت‌ها خواهد داشت: «من مطمین هستم با آمادگی‌های که این ورزشکار ما دارد، دست آورد خوبی خواهد داشت. رقابت‌های آسیایی رقابت‌های بسیار بزرگ است چرا که در آنجا تمام قهرمانان شرکت می‌کنند، امیدار هستم تا این شناگر ما پرچم کشور را به اهتزاز بیاورد.»

در رقابت‌های المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نماینده‌گی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی حضور یابند.

ورزش

تنها ملی پوش شنای کشور برای حضور در المپیک آسیایی آماده می‌شود

در آستانۀ آغاز المپیک آسیایی در اندونیزیا، روز یک‌شنبه سفیر این کشور در کابل با ورزشگاران افغانستان که قرار است در این المپیک شرکت کنند، دیدار کرد.

تصویر بندانگشتی

علی اصغر نظری، تنها ملی پوش شنای افغانستان برای المپیک آسیایی اندونیزیا آماده می‌شود.

علی اصغر نظری ۲۲ ساله، تنها نمایندۀ شنای افغانستان در بازی‌های المپیک آسیایی اندونیزیا است.

او می‌گوید از چهار ماه است که همه روزه با انجام تمرینات حرفه‌یی تلاش می‌ورزد خودش را آمادۀ حضور پرقدرت در این المپیک سازد. علی اصغر، از بیست روز به اینسو در قرنطین است: «آماده‌گی خاص برای این رقابت‌ها دارم و تشکر می‌کنم از رییس فدراسیون شنا که زمینۀ این آماده‌گی را برای ما فراهم کرده است.»

علی اصغر، هفت سال پیش به شنا رو آورد اما چهارسال نخست را به گونۀ غیرحرفه‌یی این ورزش را ادامه داد. او از سه سال پیش که به گونۀ حرفه‌یی ورزش شنا را آغاز کرد، روزانه چهار ساعت این ورزش را تمرین می‌کند.

این تمرینات او با آغاز دورۀ قرنطین به شش ساعت افزایش یافته است. علی اصغر می‌گوید امیدوار است در المپیک آسیایی خوب بدرخشد.

این ملی پوش شنا، در حالی خود را برای افتخار آفرینی آماده می‌کند که از حداقل امکانات معیاری جهانی این رشته برخوردار است.

در همین حال، قاسم علی حمیدی، رییس فدراسیون شنای کشور می‌گوید که نظری از توانایی بلند بدنی و از تجربه بسنده در رقابت‌های بیرون مرزی برخوردار است و درخشش خوبی در این رقابت‌ها خواهد داشت: «من مطمین هستم با آمادگی‌های که این ورزشکار ما دارد، دست آورد خوبی خواهد داشت. رقابت‌های آسیایی رقابت‌های بسیار بزرگ است چرا که در آنجا تمام قهرمانان شرکت می‌کنند، امیدار هستم تا این شناگر ما پرچم کشور را به اهتزاز بیاورد.»

در رقابت‌های المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نماینده‌گی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی حضور یابند.

هم‌رسانی کنید