تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: نشر یافته‌های یک سروی درباره جنگ در برابر هراس‌افگنی

یک سروی راه اندازی شده از سوی یک مجله امریکایی نشان می‌دهد که بیشتر نیروهای این کشور می‌خواهند جنگ در برابر هراس‌افگنی ادامه یابد.

در این سروی مجله «اسمیت سونین»، سربازان گفته‌اند که حضور امریکا در افغانستان و عراق، زمان درازی بُرده است.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با محمدجواد رحیمی، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: نشر یافته‌های یک سروی درباره جنگ در برابر هراس‌افگنی

یک سروی راه اندازی شده از سوی یک مجله امریکایی نشان می‌دهد که بیشتر نیروهای این کشور می‌خواهند جنگ در برابر هراس‌افگنی ادامه یابد.

در این سروی مجله «اسمیت سونین»، سربازان گفته‌اند که حضور امریکا در افغانستان و عراق، زمان درازی بُرده است.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با محمدجواد رحیمی، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews