تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: روند گزارش دهی کمیته‌های جرگه صلح

روند گزارش دهی کمیته‌های جرگه مشورتی صلح امروز آغاز شد.

پس از آن که در دو روز گذشته ۳۲۰۰  تن از اعضای جرگه مشورتی صلح درباره حدود و چارچوب گفت‌وگوهای صلح باهم رایزنی کردند، امروز رییسان پنجاه کمیته کاری روند ارایه پیشنهادهای شان را به نشست عمومی جرگه آغاز کردند.

عبدرب الرسول سیاف رییس جرگه مشورتی صلح درآغاز مراسم گزارش دهی کمیته‌ها اعلام کرد که به نظر تک تک عضو جرگه گوش داده خواهد شد وتاکید کرد که ازهیچ کس جانب داری نخواهد شد.

اقای سیاف ابراز امیدواری می کند تا این تلاش ها درنهایت به پایان جنگ وبرقراری صلح وثبات درکشور منجر شود.

قراراست فردا جمعه دیدگاه‌های اعضای درگه درپایان یک قطعنامه یی اعلام شود.

گردانن: ه زرمینه محمدی

عبدالستار حسینی: عضو جرگه مشورتی صلح

نیمه روز

نیمه روز: روند گزارش دهی کمیته‌های جرگه صلح

روند گزارش دهی کمیته‌های جرگه مشورتی صلح امروز آغاز شد.

پس از آن که در دو روز گذشته ۳۲۰۰  تن از اعضای جرگه مشورتی صلح درباره حدود و چارچوب گفت‌وگوهای صلح باهم رایزنی کردند، امروز رییسان پنجاه کمیته کاری روند ارایه پیشنهادهای شان را به نشست عمومی جرگه آغاز کردند.

عبدرب الرسول سیاف رییس جرگه مشورتی صلح درآغاز مراسم گزارش دهی کمیته‌ها اعلام کرد که به نظر تک تک عضو جرگه گوش داده خواهد شد وتاکید کرد که ازهیچ کس جانب داری نخواهد شد.

اقای سیاف ابراز امیدواری می کند تا این تلاش ها درنهایت به پایان جنگ وبرقراری صلح وثبات درکشور منجر شود.

قراراست فردا جمعه دیدگاه‌های اعضای درگه درپایان یک قطعنامه یی اعلام شود.

گردانن: ه زرمینه محمدی

عبدالستار حسینی: عضو جرگه مشورتی صلح

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews