تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مناظره: اهمیت منطقوی افغانستان و نقش کشورها در روند صلح

افغانستان کشوریست که در یک منطقه سیاسی پرتنش موقعیت دارد. کشورهای مانند هند، ایران، عربستان سعودی در یک سو، و قدرت های بزرگی اقتصادی و سیاسی دیگری مثل چین، روسیه و حضور امریکا و ناتو در سوی دیگر، به اهمیت افغانستان افزوده است اما نزدیکی روابط افغانستان با یکی از اینها چه تاثیراتی بر اوضاع در افغانستان دارد؟ 

مهمامان برنامه: 

جانان موسی زی، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد 

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری

شیدا محمد ابدالی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری

فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس‌جمهور در امور بین الملل 
 

گوناگون

مناظره: اهمیت منطقوی افغانستان و نقش کشورها در روند صلح

افغانستان کشوریست که در یک منطقه سیاسی پرتنش موقعیت دارد. کشورهای مانند هند، ایران، عربستان سعودی در یک سو، و قدرت های بزرگی اقتصادی و سیاسی دیگری مثل چین، روسیه و حضور امریکا و ناتو در سوی دیگر، به اهمیت افغانستان افزوده است اما نزدیکی روابط افغانستان با یکی از اینها چه تاثیراتی بر اوضاع در افغانستان دارد؟ 

مهمامان برنامه: 

جانان موسی زی، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد 

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری

شیدا محمد ابدالی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری

فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس‌جمهور در امور بین الملل 
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews