تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی کشتزارهای خشخاش درافغانستان

آمارهای حکومت افغانستان نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ کشتژارهای خشخاش در افغانستان به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است.

در حالی که در سال در ۲۰۱۶، کم یابیش ۲۰۰ هزار هکتار زمین در کشور خشخاش کشت شده بود.

همچنان افغانستان از کشتزارهای خشخاش خود در سال ۲۰۱۷، دست کم ۹۰۰۰ تن مواد مخدر به ارزش بیشتر از۸۰ ملیار دالر امریکایی تولید کرده است. در حالی که در سال ۲۰۱۶ افغانستان ۴۸۰۰ تن مواد مخدر تولید کرده بود!

هیچ‌ تردیدی وجود ندارد که افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش جنایت‌های بشری و گسترش بیشتر اعتیادر در میان جوانان کشور  نیز در پی دارد؟

آیا افغانستان به سرزمین تریاک بدل شده است؟
آیا افغاستان یک کشور اعتیاد زده است؟
- چرا دولت در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام مانده است؟
-  چرا دولت هنوز نتوانسته است تا در چاچوب یک برنامۀ استراتژیک ملی با این مشکل بزرگ ملی به یک مبارزۀ فیصله کن بپردازد؟
در گفتمان این هفته به مصیبت مواد مخدر و اعتیاد در کشور می پردازیم.

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی این موضوع با مهمانان بحث کرده است. 

  •  جاوید احمد قایم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر 
  • عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 
  • داکتر شاهپور یوسف، رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه
  • داوود راووش، استاد جامعه شناسی در دانشگاه کابل 
گفتمان

گفتمان: بررسی کشتزارهای خشخاش درافغانستان

آمارهای حکومت افغانستان نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ کشتژارهای خشخاش در افغانستان به ۳۲۸ هزار هکتار رسیده است.

در حالی که در سال در ۲۰۱۶، کم یابیش ۲۰۰ هزار هکتار زمین در کشور خشخاش کشت شده بود.

همچنان افغانستان از کشتزارهای خشخاش خود در سال ۲۰۱۷، دست کم ۹۰۰۰ تن مواد مخدر به ارزش بیشتر از۸۰ ملیار دالر امریکایی تولید کرده است. در حالی که در سال ۲۰۱۶ افغانستان ۴۸۰۰ تن مواد مخدر تولید کرده بود!

هیچ‌ تردیدی وجود ندارد که افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش جنایت‌های بشری و گسترش بیشتر اعتیادر در میان جوانان کشور  نیز در پی دارد؟

آیا افغانستان به سرزمین تریاک بدل شده است؟
آیا افغاستان یک کشور اعتیاد زده است؟
- چرا دولت در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام مانده است؟
-  چرا دولت هنوز نتوانسته است تا در چاچوب یک برنامۀ استراتژیک ملی با این مشکل بزرگ ملی به یک مبارزۀ فیصله کن بپردازد؟
در گفتمان این هفته به مصیبت مواد مخدر و اعتیاد در کشور می پردازیم.

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری روی این موضوع با مهمانان بحث کرده است. 

  •  جاوید احمد قایم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر 
  • عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 
  • داکتر شاهپور یوسف، رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه
  • داوود راووش، استاد جامعه شناسی در دانشگاه کابل 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews