تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: واکنش‌ها به رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت

 مشاور امنیت ملی تأیید میکند که، تمامی ۹۰۰ صد زندانی‌یی که قرار است، از سوی حکومت آزاد شوند، طالبان استند.

حمدالله محب تأکید می ورزد که، بررسی‌های نهادهای امنیتی نشان میدهند که، در حال حاضر، این زندانیان برای جامعه، خطری نیستند.

تصمیم حکومت از بهر رهایی این زندانیان، با واکنش‌های گونه‌گونی روبرو شده است، و بسیاری از آگاهان و مردم، از پیامدهای این رویداد، نگران استند.

گرداننده : یاسر ابرار
 
مهمان برنامه :
 
صالح محمد ریگستانی- آگاه نظامی

شاه میر امیر پور- مشاور وزارت داخله در امور محابس

فراخبر

فراخبر: واکنش‌ها به رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت

 مشاور امنیت ملی تأیید میکند که، تمامی ۹۰۰ صد زندانی‌یی که قرار است، از سوی حکومت آزاد شوند، طالبان استند.

حمدالله محب تأکید می ورزد که، بررسی‌های نهادهای امنیتی نشان میدهند که، در حال حاضر، این زندانیان برای جامعه، خطری نیستند.

تصمیم حکومت از بهر رهایی این زندانیان، با واکنش‌های گونه‌گونی روبرو شده است، و بسیاری از آگاهان و مردم، از پیامدهای این رویداد، نگران استند.

گرداننده : یاسر ابرار
 
مهمان برنامه :
 
صالح محمد ریگستانی- آگاه نظامی

شاه میر امیر پور- مشاور وزارت داخله در امور محابس

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews