تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: نظام سیاسی کشور در کدام جای روند صلح قرار دارد؟

شماری از کسانی‌که در نشست میان افغانان در دوحه، شرکت کرده بودند، می‌گویند که چگونگی نظام آینده پس از رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، مهم‌ترین موضوعی است که باید میان حکومت افغانستان و طالبان حل شود.

شرکت کننده‌گان این نشست، به این باور هستند که چگونگی نظام آینده یکی از پیچیده‌ترین بحث‌ها میان دوطرف خواهد بود و نیاز است که در این باره بحث‌های فشرده‌یی صورت بگیرند.

گرداننده، وحید احمدی

مهمانان برنامه:

وحید مژده- آگاه امور سیاسی

رقیه نایل-عضو مجلس نماینده‌گان

 

 

فراخبر

فراخبر: نظام سیاسی کشور در کدام جای روند صلح قرار دارد؟

شماری از کسانی‌که در نشست میان افغانان در دوحه، شرکت کرده بودند، می‌گویند که چگونگی نظام آینده پس از رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، مهم‌ترین موضوعی است که باید میان حکومت افغانستان و طالبان حل شود.

شرکت کننده‌گان این نشست، به این باور هستند که چگونگی نظام آینده یکی از پیچیده‌ترین بحث‌ها میان دوطرف خواهد بود و نیاز است که در این باره بحث‌های فشرده‌یی صورت بگیرند.

گرداننده، وحید احمدی

مهمانان برنامه:

وحید مژده- آگاه امور سیاسی

رقیه نایل-عضو مجلس نماینده‌گان

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews