تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: باز شماری آرای انتخابات کابل متوقف است

پنج روز است که روند باز شماری آرای انتخابات کابل متوقف است.

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که کمیسیون انتخابات هنوزهم تمامی اطلاعات را در اختیار این کمیسیون  قرار نداده است و نیز روی کارشیوه دقیقی برای بازشماری آرا توافق نشده است.

اما کمیسیون انتخابات کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را به گروگان گیری روند انتخابات متهم می سازد.

در همین حال ایتلاف نامزدان معترض می گوید که کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ولایت میدان وردک نیز به ابطال آرای این ولایت تصمیم گرفته اما کمیسیون مرکزی رسیده گی به شکایت های انتخاباتی آنرا اعلام نکرده است.
 
دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با مهمانان بحث کرده است. 
 
مهمانان برنامه:
 
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات 
وحید فرزه یی، کارشناس حقوقی
وحید حمزه، نامزد انتخابات از ولایت کابل

انتخابات

انتخابات ۹۷: باز شماری آرای انتخابات کابل متوقف است

پنج روز است که روند باز شماری آرای انتخابات کابل متوقف است.

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که کمیسیون انتخابات هنوزهم تمامی اطلاعات را در اختیار این کمیسیون  قرار نداده است و نیز روی کارشیوه دقیقی برای بازشماری آرا توافق نشده است.

اما کمیسیون انتخابات کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را به گروگان گیری روند انتخابات متهم می سازد.

در همین حال ایتلاف نامزدان معترض می گوید که کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ولایت میدان وردک نیز به ابطال آرای این ولایت تصمیم گرفته اما کمیسیون مرکزی رسیده گی به شکایت های انتخاباتی آنرا اعلام نکرده است.
 
دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با مهمانان بحث کرده است. 
 
مهمانان برنامه:
 
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات 
وحید فرزه یی، کارشناس حقوقی
وحید حمزه، نامزد انتخابات از ولایت کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews