تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

چرا غنی هرباری‌که انتخابات به تأخیر می‌افتد از آن استقبال می‌کند؟

رییس‌جمهورغنی، بارها تأخیر در انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتنی ندانسته‌است، اما هرباری که کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری این انتخابات را به تأخیر انداخته است، دفتر مسؤول رسانه‌های ریاست‌جمهوری از آن استقبال کرده‌است.

هنگامی که کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به روز ۳۱ ماه حمل اعلام کرد، رییس‌جمهور در ماه جدی سال گذشته گفت که هیچ‌کسی دربارۀ ارادۀ حکومت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور به ۳۱ماه حمل، نباید شک کند.
 
او گفته بود: «یک نقطه واضیح باشد که انتخابات ریاست‌جمهوری به وقت و زمان اعلام شده‌اش صورت می‌گیرد.»

اما، پیش از فرارسیدن این روز، کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری این انتخابات را به روز ۲۹ ما سرطان به تأخیر انداخت – آن‌هم در اوضاعی که رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌هایش ماه جوزای امسال را پایان عمر حکومتش گفته بود.

رییس جمهور افزوده بود: «تاریخ را اعلام می‌کنند اما این پیش از جوزای ۱۳۹۸است. من یک روز خواهش این را ندارم که در این مقام مسؤولیت باشم، بدون ارادۀ ملت.»

با این همه، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ۲۹ سرطان نیز قطعی نشد؛ زیرا این تاریخ تغییر کرد و تازه کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات، ششم ماه میزان را روز برگزاری این انتخابات تعیین کرده‌اند.

رییس‌جمهور غنی باردیگر گفت که از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در این باره استقبال می‌کند: «ما فیصله‌های کمیسیون مستقل انتخابات را احترام می‌گذاریم، اما باردیگر به هیچ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.»
اکنون بازهم دیده شود که سومین زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات قطعی خواهد بود یا نه.

داوود کلکانی، عضو مجلس نمانیده‌گان در این باره گفت: «آب‌رویی که در انتخابات همواره به افغان‌ها صدمه رسیده‌است دوباره اعاده شود و تلاش گردد که به تاریخ اعلام شده انتخابات برگزار شود.» 

عرفان الله عرفان، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «وقتی رییس‌جمهور می‌گوید که نمی‌خواهد وقتش تمدید شود یعنی به این معنا است که آماده‌است هرلحظه به انتخابات.»

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات این تأخیر را به کار بهتر برای برگزاری انتخابات پیوند می‌دهد اما نهادهای ناظر بر انتخابات از آن‌چه‌که وابستگی شماری از کمیشنران به چهره‌های سیاسی می‌گویند انتقاد می‌کنند.

انتخابات ۹۷

چرا غنی هرباری‌که انتخابات به تأخیر می‌افتد از آن استقبال می‌کند؟

رییس‌جمهور باری گفته‌ بود که عمر حکومت وحدت ملی در ماه جوزای امسال به پایان می‌رسد و یک روز بیشتر به‌گونۀ غیرقانونی در کرسی ریاست جمهوری نخواهد ماند.

Thumbnail

رییس‌جمهورغنی، بارها تأخیر در انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتنی ندانسته‌است، اما هرباری که کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری این انتخابات را به تأخیر انداخته است، دفتر مسؤول رسانه‌های ریاست‌جمهوری از آن استقبال کرده‌است.

هنگامی که کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به روز ۳۱ ماه حمل اعلام کرد، رییس‌جمهور در ماه جدی سال گذشته گفت که هیچ‌کسی دربارۀ ارادۀ حکومت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور به ۳۱ماه حمل، نباید شک کند.
 
او گفته بود: «یک نقطه واضیح باشد که انتخابات ریاست‌جمهوری به وقت و زمان اعلام شده‌اش صورت می‌گیرد.»

اما، پیش از فرارسیدن این روز، کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری این انتخابات را به روز ۲۹ ما سرطان به تأخیر انداخت – آن‌هم در اوضاعی که رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌هایش ماه جوزای امسال را پایان عمر حکومتش گفته بود.

رییس جمهور افزوده بود: «تاریخ را اعلام می‌کنند اما این پیش از جوزای ۱۳۹۸است. من یک روز خواهش این را ندارم که در این مقام مسؤولیت باشم، بدون ارادۀ ملت.»

با این همه، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ۲۹ سرطان نیز قطعی نشد؛ زیرا این تاریخ تغییر کرد و تازه کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات، ششم ماه میزان را روز برگزاری این انتخابات تعیین کرده‌اند.

رییس‌جمهور غنی باردیگر گفت که از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در این باره استقبال می‌کند: «ما فیصله‌های کمیسیون مستقل انتخابات را احترام می‌گذاریم، اما باردیگر به هیچ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.»
اکنون بازهم دیده شود که سومین زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات قطعی خواهد بود یا نه.

داوود کلکانی، عضو مجلس نمانیده‌گان در این باره گفت: «آب‌رویی که در انتخابات همواره به افغان‌ها صدمه رسیده‌است دوباره اعاده شود و تلاش گردد که به تاریخ اعلام شده انتخابات برگزار شود.» 

عرفان الله عرفان، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «وقتی رییس‌جمهور می‌گوید که نمی‌خواهد وقتش تمدید شود یعنی به این معنا است که آماده‌است هرلحظه به انتخابات.»

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات این تأخیر را به کار بهتر برای برگزاری انتخابات پیوند می‌دهد اما نهادهای ناظر بر انتخابات از آن‌چه‌که وابستگی شماری از کمیشنران به چهره‌های سیاسی می‌گویند انتقاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید