تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

نهادهای ناظر: کمیسیون انتخابات ظرفیت مدیریت انتخابات را ندارد

نهادهای ناظر بر انتخابات، با انتقاد از به‌تأخیر افتادن برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی، می‌گویند که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مدیریت مسایل انتخابات ناتوان و غیر حرفه‌یی است.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، امروز در واکنش به تأخیر در برگزاری این دو انتخابات، یک نشست خبری را برگزار کرد.

یوسف رشید، رییس فیفا در این نشست گفت: «این‌ها از یک گوشۀ انتخابات فرار می‌کنند. این واقعأ مایه تأثر و نگرانی است برای ما. با ولایت غزنی، دفعۀ پیش نیز برخورد سیاسی شد، این بار نیز انتخابات برگزار نمی‌شود. ما چرا حق مردم را بخاطر بی‌کفایتی خودما سلب بکنیم؟»

کمیسوین مستقل انتخابات، روز چهارشنبه (۸جوزا) اعلام کرد که قرار است در ششم ماه میزان تنها انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و انتخابات‌های شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی که قرار بودند در همین تاریخ برگزار شوند، تا زمان نامعلومی به تأخیر افتاده‌اند.

پیش از این، سازمان ملل هشدار داده بود که برگزاری همزمان این سه انتخابات به معنی خودکشی خواهد بود.

رییس فیفا گفت که کمیسیون در تضاد با تصمیم پیشین خود از برگزاری دو انتخابات دیگر شانه خالی کرده‌است در حالی‌که می‌توانست با برخورد منطقی با سازمان ملل، این انتخابات‌ها را یک‌جا برگزار کند.

فیفا می‌گوید که از شکننده‌گی روند سیاسی انتخابات به‌گونۀ جدی نگران است. به گفتۀ این نهاد، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری  نیز به کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت در کابل و ولایت‌ها آغازکرده‌اند.

نعیم اصغری، عضو فیفا بیان داشت: «از شکننده‌گی وضعیت سیاسی انتخابات شدیدأ ابراز نگرانی نموده و آن را پر از تشنج و تأثیر گذار بالا روند انتخابات می‌دانیم.»

این نهاد از رییس‌جمهور می‌خواهد که از مقرری‌ها و برکناری‌های تازه‌اش که گونه‌یی سوء استفاده از امکانات دولتی در انتخابات است، دست بردارد.

رییس‌جمهور غنی، در حالی‌که دورۀ کارش بربنیاد قانون اساساسی نُه روز می‌شود که پایان یافته‌است، اخیرأ شماری از وزیران کابینه را برکنار و افراد جدیدی به‌جای آنان گماشت. او اخیرأ هفت سفیر تازه را به کشورهای هم‌کار افغانستان معرفی کرد.

بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. اما رییس‌جمهور با مدد فیصلۀ دادگاه عالی تاکنون به کارش ادامه داده‌است.

انتخابات ۹۷

نهادهای ناظر: کمیسیون انتخابات ظرفیت مدیریت انتخابات را ندارد

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، امروز در واکنش به تأخیر در برگزاری این دو انتخابات، یک نشست خبری را برگزار کرد.

تصویر بندانگشتی

نهادهای ناظر بر انتخابات، با انتقاد از به‌تأخیر افتادن برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی، می‌گویند که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مدیریت مسایل انتخابات ناتوان و غیر حرفه‌یی است.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، امروز در واکنش به تأخیر در برگزاری این دو انتخابات، یک نشست خبری را برگزار کرد.

یوسف رشید، رییس فیفا در این نشست گفت: «این‌ها از یک گوشۀ انتخابات فرار می‌کنند. این واقعأ مایه تأثر و نگرانی است برای ما. با ولایت غزنی، دفعۀ پیش نیز برخورد سیاسی شد، این بار نیز انتخابات برگزار نمی‌شود. ما چرا حق مردم را بخاطر بی‌کفایتی خودما سلب بکنیم؟»

کمیسوین مستقل انتخابات، روز چهارشنبه (۸جوزا) اعلام کرد که قرار است در ششم ماه میزان تنها انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و انتخابات‌های شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی که قرار بودند در همین تاریخ برگزار شوند، تا زمان نامعلومی به تأخیر افتاده‌اند.

پیش از این، سازمان ملل هشدار داده بود که برگزاری همزمان این سه انتخابات به معنی خودکشی خواهد بود.

رییس فیفا گفت که کمیسیون در تضاد با تصمیم پیشین خود از برگزاری دو انتخابات دیگر شانه خالی کرده‌است در حالی‌که می‌توانست با برخورد منطقی با سازمان ملل، این انتخابات‌ها را یک‌جا برگزار کند.

فیفا می‌گوید که از شکننده‌گی روند سیاسی انتخابات به‌گونۀ جدی نگران است. به گفتۀ این نهاد، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری  نیز به کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت در کابل و ولایت‌ها آغازکرده‌اند.

نعیم اصغری، عضو فیفا بیان داشت: «از شکننده‌گی وضعیت سیاسی انتخابات شدیدأ ابراز نگرانی نموده و آن را پر از تشنج و تأثیر گذار بالا روند انتخابات می‌دانیم.»

این نهاد از رییس‌جمهور می‌خواهد که از مقرری‌ها و برکناری‌های تازه‌اش که گونه‌یی سوء استفاده از امکانات دولتی در انتخابات است، دست بردارد.

رییس‌جمهور غنی، در حالی‌که دورۀ کارش بربنیاد قانون اساساسی نُه روز می‌شود که پایان یافته‌است، اخیرأ شماری از وزیران کابینه را برکنار و افراد جدیدی به‌جای آنان گماشت. او اخیرأ هفت سفیر تازه را به کشورهای هم‌کار افغانستان معرفی کرد.

بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. اما رییس‌جمهور با مدد فیصلۀ دادگاه عالی تاکنون به کارش ادامه داده‌است.

هم‌رسانی کنید