تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

نماینده‌گان برای پنجمین روز نتوانستند تنش‌ها در مجلس را حل کنند

اعضای مجلس نماینده‌گان، امروز (پنج‌شنبه، ۲جوزا) که پنجمین روز تنش ازبهر گزینش رییس مجلس بود نیز نتوانستند به جنجال‌ها در این باره پایان دهند.

روزگذشته، پس از اعلام نتیجۀ کار کمیتۀ ۲۷نفری، تصمیم گرفته شد تا در نشست عمومی امروز دربارۀ یک رأی باطل اعلام شده از سوی رییس موقت انتخابات مجلس، تصمیم گرفته شود اما نشست امروز به علت اختلاف‌ها میان طرف‌دارن میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار نشد.

جنجال اصلی اکنون برسر همین یک برگۀ رأی‌دهی است که در آن در پیش‌روی عکس میررحمان رحمانی علامت زده شده‌است. در این برگه، بر علاوۀ علامت تأیید، یک علامت دیگر به شکل نقطه در پایین آن نیز رسم شده‌است.

امروز قرار بود نشست برگزار شود و دربارۀ این برگه که در حقیقت سرنوشت ساز است و اگر به نفع رحمانی حساب شود اورا برندۀ بی‌قید وشرط ریاست مجلس می‌سازد، تصمیم گرفته شود اما نشست برگزار نشد.

جنجال‌ها در مجلس، روز شنبه پس از برگزاری دور دومین انتخابات هیئت اداری مجلس بالا گرفتند. در این انتخابات، ۱۲۳ رأی میررحمان رحمانی گرفت و ۵۵ رأی هم رقیب او کمال ناصر اصولی گرفت. 

آقای اصولی و طرف‌داران او استدلال می‌کنند که تعداد نماینده‌گان حاضر در مجلس – پیش از برگزاری انتخابات – ۲۴۷ تن بوده‌اند که با این حساب، فرد برنده برمبنای قانون پنجاه به اضافۀ یک، باید ۱۲۴ رأی داشته باشد که آقای رحمانی آن را پوره نکرده است. 

اما رییس موقت مجلس، هنگامی که نتیجه را اعلام کرد گفت که او برمبنای آرایی‌که از صندوق بیرون شده تصمیم گرفته‌است که ۲۴۴ رأی بودند و به این اساس میررحمان رحمانی رییس مجلس است. 

اکنون تمام مسایل وابسته به همان یک برگۀ رأی‌دهی است که اگر نماینده‌گان آن را به اکثریت آرا، بپذیرند میررحمان رحمانی رییس مجلس می‌شود و اگر نپذیرند اختلاف‌ها هم‌چنان ادامه خواهند داشت.

نماینده‌گان مجلس، امروز فیصله کردند که تا به روز شنبۀ آینده بحث‌های بیشتر برای حل این منازعه انجام شوند.

در همین حال، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان از آن‌چه‌که معامله‌های پنهانی شماری از نماینده گان با طرف‌های منازعه می‌گویند نیز سخن می‌زنند.

انتخابات ۹۷

نماینده‌گان برای پنجمین روز نتوانستند تنش‌ها در مجلس را حل کنند

نماینده‌گان مجلس، امروز فیصله کردند که تا به روز شنبۀ آینده بحث‌های بیشتر برای حل این منازعه انجام شوند.

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان، امروز (پنج‌شنبه، ۲جوزا) که پنجمین روز تنش ازبهر گزینش رییس مجلس بود نیز نتوانستند به جنجال‌ها در این باره پایان دهند.

روزگذشته، پس از اعلام نتیجۀ کار کمیتۀ ۲۷نفری، تصمیم گرفته شد تا در نشست عمومی امروز دربارۀ یک رأی باطل اعلام شده از سوی رییس موقت انتخابات مجلس، تصمیم گرفته شود اما نشست امروز به علت اختلاف‌ها میان طرف‌دارن میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار نشد.

جنجال اصلی اکنون برسر همین یک برگۀ رأی‌دهی است که در آن در پیش‌روی عکس میررحمان رحمانی علامت زده شده‌است. در این برگه، بر علاوۀ علامت تأیید، یک علامت دیگر به شکل نقطه در پایین آن نیز رسم شده‌است.

امروز قرار بود نشست برگزار شود و دربارۀ این برگه که در حقیقت سرنوشت ساز است و اگر به نفع رحمانی حساب شود اورا برندۀ بی‌قید وشرط ریاست مجلس می‌سازد، تصمیم گرفته شود اما نشست برگزار نشد.

جنجال‌ها در مجلس، روز شنبه پس از برگزاری دور دومین انتخابات هیئت اداری مجلس بالا گرفتند. در این انتخابات، ۱۲۳ رأی میررحمان رحمانی گرفت و ۵۵ رأی هم رقیب او کمال ناصر اصولی گرفت. 

آقای اصولی و طرف‌داران او استدلال می‌کنند که تعداد نماینده‌گان حاضر در مجلس – پیش از برگزاری انتخابات – ۲۴۷ تن بوده‌اند که با این حساب، فرد برنده برمبنای قانون پنجاه به اضافۀ یک، باید ۱۲۴ رأی داشته باشد که آقای رحمانی آن را پوره نکرده است. 

اما رییس موقت مجلس، هنگامی که نتیجه را اعلام کرد گفت که او برمبنای آرایی‌که از صندوق بیرون شده تصمیم گرفته‌است که ۲۴۴ رأی بودند و به این اساس میررحمان رحمانی رییس مجلس است. 

اکنون تمام مسایل وابسته به همان یک برگۀ رأی‌دهی است که اگر نماینده‌گان آن را به اکثریت آرا، بپذیرند میررحمان رحمانی رییس مجلس می‌شود و اگر نپذیرند اختلاف‌ها هم‌چنان ادامه خواهند داشت.

نماینده‌گان مجلس، امروز فیصله کردند که تا به روز شنبۀ آینده بحث‌های بیشتر برای حل این منازعه انجام شوند.

در همین حال، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان از آن‌چه‌که معامله‌های پنهانی شماری از نماینده گان با طرف‌های منازعه می‌گویند نیز سخن می‌زنند.

هم‌رسانی کنید