تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

روند انتقال مواد ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان به ولایت‌ها آغاز شد

کمیسیون مستقل انتخابات، روند انتقال مواد ثبت نام‌های ر‌أی‌دهنده‌گان برای انتخابات ریاست‌جمهوری را به ولایت‌ها امروز(پنج‌شنبه، ۲جوزا) آغاز کرد.

رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا پایان ماه رمضان، انتقال تمامی مواد ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به ۴۵۸ مرکز در ولایت‌ها پایان خواهد یافت و به روز هژدهم ماه جوزا ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان آغاز خواهد شد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ثبت نام تقویتی ما رسمأ به روز ۱۸ جوزا آغاز می‌شود. مطابق تایم‌لاین خواهد بود و ما انتقالات را از امروز شروع کردیم و قبل از عید تا اخیر رمضان به پایان می‌رسانیم.»
 
مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که رییسان ولایتی این نهاد در چهارده ولایت در هفته آینده گماشته خواهند شد.

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات از مداخلۀ شماری از اعضای کمیسیون در کار کمیتۀ استخدام و نیز برخوردهای سلیقه‌یی در این روند سخن می‌زنند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بیان داشت: «شماری از کمیشنرانی‌که نقش نظارتی دارند، پروسه را سیوتاژ می‌کنند و در پروسه مداخله می‌کنند و فرمایشات خود را دارند. در بعضی حالت‌ها پروسه را سبوتاژ کرده‌اند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در روند استخدام در این نهاد سخن می‌زند.

آقای ننگ افزود: «به هیچ وجه در کمیته اشخاصی است که به کسی کار داده که استعداد و توانایی داشته.»

کمیسیون انتخابات، ششم ماه میزان را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی تعیین کرده است. اما نهادهای کمک کننده، تأکید دارند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تنهایی برگزار شود. و از همین رو تاکنون تعهد کمک به پرداخت هزینۀ این انتخابات‌ها را به کمیسیون مستقل انتخابات نداده‌اند.

انتخابات ۹۷

روند انتقال مواد ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان به ولایت‌ها آغاز شد

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، روند انتقال مواد ثبت نام‌های ر‌أی‌دهنده‌گان برای انتخابات ریاست‌جمهوری را به ولایت‌ها امروز(پنج‌شنبه، ۲جوزا) آغاز کرد.

رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا پایان ماه رمضان، انتقال تمامی مواد ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به ۴۵۸ مرکز در ولایت‌ها پایان خواهد یافت و به روز هژدهم ماه جوزا ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان آغاز خواهد شد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ثبت نام تقویتی ما رسمأ به روز ۱۸ جوزا آغاز می‌شود. مطابق تایم‌لاین خواهد بود و ما انتقالات را از امروز شروع کردیم و قبل از عید تا اخیر رمضان به پایان می‌رسانیم.»
 
مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که رییسان ولایتی این نهاد در چهارده ولایت در هفته آینده گماشته خواهند شد.

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات از مداخلۀ شماری از اعضای کمیسیون در کار کمیتۀ استخدام و نیز برخوردهای سلیقه‌یی در این روند سخن می‌زنند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بیان داشت: «شماری از کمیشنرانی‌که نقش نظارتی دارند، پروسه را سیوتاژ می‌کنند و در پروسه مداخله می‌کنند و فرمایشات خود را دارند. در بعضی حالت‌ها پروسه را سبوتاژ کرده‌اند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در روند استخدام در این نهاد سخن می‌زند.

آقای ننگ افزود: «به هیچ وجه در کمیته اشخاصی است که به کسی کار داده که استعداد و توانایی داشته.»

کمیسیون انتخابات، ششم ماه میزان را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی تعیین کرده است. اما نهادهای کمک کننده، تأکید دارند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تنهایی برگزار شود. و از همین رو تاکنون تعهد کمک به پرداخت هزینۀ این انتخابات‌ها را به کمیسیون مستقل انتخابات نداده‌اند.

هم‌رسانی کنید