تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

تلاش‌ها برای آغاز ثبت نام‌ و بایومتریک رأی‌دهنده‌گان

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است به روز بیستم ماه ثور، روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان را باثبت بایومتریک آنان، آغاز کند.

مسؤولان در این کمیسیون، می‌افزایند که این نهاد می‌کوشد تا بایومتریک رۀی‌دهنده‌گان به‌گونۀ آنلاین ثبت شوند.

بربنیاد قانون انتخابات، روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان و رأی‌گیری در روز انتخابات، باید با کارگیری دستگاه‌‎های شناخت بایومتریک انجام شود.

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید ‌که تاکنون پیمانی با کدام شرکت داخلی و یا بیرونی دراین باره بسته نشده‌است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر نهادها یا شرکت‌هایی‌که توانایی از این را داشته باشند که در سراسر افغانستان زمینۀ انترنت را مساعد بسازد، ما می‌توانیم از تکنالوژی بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شوند.

کمیسیون انتخابات تعهد کرده‌است که نظام انتخابات را از رأی واحد غیرقابل انتقال به رأی قابل انتقال تغییر می‌دهد. اما نهادهای ناظر چندان امیدوار نیستند که این کار عملی شود.

مروه امینی، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «تعدیلاتی‌که در قانون آمد، یعنی بر این انتخاباتی‌که ما در پیش رو داریم قابل تطبیق نبود.... کمیسیون ظرفیت این را ندارد که در شش میزان انتخابات را به سیستم «ام آر دی» برگزار بکند.»

با این هم، نگرانی‌هایی وجود دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌توانند بربنیاد قانون کارهای شان را سامان بدهند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «وظیفۀ کمیسیون‌های انتخاباتی همین است که مطابق قانونان انتخابات را رویش کار کنند و آماده‌گی بهتر را برای برگزاری انتخابات شفاف داشته باشند.»
در همین حال، شماری از شهروندان کشور و نیز نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر کار نکنند، برگزاری انتخابات به‌گونۀ شفاف و بربنیاد قانون برگزار نخواهد شد.

انتخابات ۹۷

تلاش‌ها برای آغاز ثبت نام‌ و بایومتریک رأی‌دهنده‌گان

کمیسیون انتخابات، هرچند می‌گوید که تاکنون کارگیری از فناوری (به‌گونه آنلاین) به بحث گرفته نشده‌است، اما این نهاد متعهد است که این کار را عملی کند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است به روز بیستم ماه ثور، روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان را باثبت بایومتریک آنان، آغاز کند.

مسؤولان در این کمیسیون، می‌افزایند که این نهاد می‌کوشد تا بایومتریک رۀی‌دهنده‌گان به‌گونۀ آنلاین ثبت شوند.

بربنیاد قانون انتخابات، روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان و رأی‌گیری در روز انتخابات، باید با کارگیری دستگاه‌‎های شناخت بایومتریک انجام شود.

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید ‌که تاکنون پیمانی با کدام شرکت داخلی و یا بیرونی دراین باره بسته نشده‌است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر نهادها یا شرکت‌هایی‌که توانایی از این را داشته باشند که در سراسر افغانستان زمینۀ انترنت را مساعد بسازد، ما می‌توانیم از تکنالوژی بایومتریک به شکل آنلاین استفاده کنیم.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شوند.

کمیسیون انتخابات تعهد کرده‌است که نظام انتخابات را از رأی واحد غیرقابل انتقال به رأی قابل انتقال تغییر می‌دهد. اما نهادهای ناظر چندان امیدوار نیستند که این کار عملی شود.

مروه امینی، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «تعدیلاتی‌که در قانون آمد، یعنی بر این انتخاباتی‌که ما در پیش رو داریم قابل تطبیق نبود.... کمیسیون ظرفیت این را ندارد که در شش میزان انتخابات را به سیستم «ام آر دی» برگزار بکند.»

با این هم، نگرانی‌هایی وجود دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌توانند بربنیاد قانون کارهای شان را سامان بدهند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «وظیفۀ کمیسیون‌های انتخاباتی همین است که مطابق قانونان انتخابات را رویش کار کنند و آماده‌گی بهتر را برای برگزاری انتخابات شفاف داشته باشند.»
در همین حال، شماری از شهروندان کشور و نیز نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر کار نکنند، برگزاری انتخابات به‌گونۀ شفاف و بربنیاد قانون برگزار نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید