تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

'برگزاری انتخابات آینده با کارگیری از فناوری امکان‌‎پذیر نیست'

بربنیاد قانون جدید انتخابات، سراسر روند انتخابات آینده - از ثبت نام تا اعلام نتایج انتخابات - باید با کارگیری از فناوری‌ها به پیش برده شوند.

نهادهای ناظر انتخابات، می‌گویند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ماه  سرطان با کارگیری از فناوری‌ها امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اندکی به روز انتخابات مانده‌است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانۀ افغانستان گفت: «اگر امروز تصمیم گرفته شود که ما ثبت نام بایومتریک رأی‌دهنده‌گان را داشته باشیم، کم از کم به شش ماه زمان نیاز داریم.»

دراین میان، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حکومت فرصت زیادی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از دست داده‌است و برگزاری انتخابات با کارگیری از فناوری جدید، تا چهار ماه دیگر کار دشوار است.

داوود علی نجفی در این باره افزود:«حکومت نمی‌خواهد انتخابات شفاف برگزار شود؛ به این دلیل که در این فرصت کوتاه و با این اصلاحاتی که در قانون آمده و تغییراتی که در اعضای کمیسیون آمده، یک سال دیگر نیاز است که این اعضای کمیسیون، قانون را بیاموزند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دور روز دیگر آنان نشست‌های مشورتی شان را با احزاب و نهادهای ناظرانتخاباتی برای ایجاد یک تقویم جدید انتخابات آینده نهایی خواهند ساخت.

ذبیح الله سادات، سرپرست دفتر سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «اصلاحاتی که در تقویم به وجود میاید و روی این اصلاحات هم رهبری کمیسیون انتخابات کار دارد.»

از سوی دیگر، ریاست‌جمهوری به برگزاری انتخابات به روزبیست ونهم ماه سرطان تأکید می‌ورزد اما عملی سازی تقویم انتخابات را از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات می‌داند.

انتخابات ۹۷

'برگزاری انتخابات آینده با کارگیری از فناوری امکان‌‎پذیر نیست'

بربنیادقانون جدید انتخابات، کمیسیون انتخابات برای نام نویسی رأی‌دهنده‌گان، روند رأی‌دهی و گردآوری نتایج از فناوری جدید کار خواهد گرفت.

Thumbnail

بربنیاد قانون جدید انتخابات، سراسر روند انتخابات آینده - از ثبت نام تا اعلام نتایج انتخابات - باید با کارگیری از فناوری‌ها به پیش برده شوند.

نهادهای ناظر انتخابات، می‌گویند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ماه  سرطان با کارگیری از فناوری‌ها امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اندکی به روز انتخابات مانده‌است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانۀ افغانستان گفت: «اگر امروز تصمیم گرفته شود که ما ثبت نام بایومتریک رأی‌دهنده‌گان را داشته باشیم، کم از کم به شش ماه زمان نیاز داریم.»

دراین میان، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حکومت فرصت زیادی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از دست داده‌است و برگزاری انتخابات با کارگیری از فناوری جدید، تا چهار ماه دیگر کار دشوار است.

داوود علی نجفی در این باره افزود:«حکومت نمی‌خواهد انتخابات شفاف برگزار شود؛ به این دلیل که در این فرصت کوتاه و با این اصلاحاتی که در قانون آمده و تغییراتی که در اعضای کمیسیون آمده، یک سال دیگر نیاز است که این اعضای کمیسیون، قانون را بیاموزند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دور روز دیگر آنان نشست‌های مشورتی شان را با احزاب و نهادهای ناظرانتخاباتی برای ایجاد یک تقویم جدید انتخابات آینده نهایی خواهند ساخت.

ذبیح الله سادات، سرپرست دفتر سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «اصلاحاتی که در تقویم به وجود میاید و روی این اصلاحات هم رهبری کمیسیون انتخابات کار دارد.»

از سوی دیگر، ریاست‌جمهوری به برگزاری انتخابات به روزبیست ونهم ماه سرطان تأکید می‌ورزد اما عملی سازی تقویم انتخابات را از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات می‌داند.

هم‌رسانی کنید