تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان را بررسی می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‎گوید که یک گروه این کمیسیون، نظارت را از چونی و چندی مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان آغاز کرده است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که به زودی نتایج بررسی‌ها در این باره، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ارایه خواهند شد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در این باره می‌گوید: «ده نفر عملأ کار خود را شروع کرده است؛ آن‌ها مستندسازی می کنند. پس از آن‌که کمیسیون انتخابات آن را تأیید کرد، سپس به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می سپاریم.»

اما، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ  نظارتی از مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان نداشته اند و شماری از نامزدان برخلاف قانون تاکنون میلیون‌ها افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده اند.

عرفان الله عرفان، دبیر دوم مجلس نماینده‌گان گفت: «من مدارکی را دارم که یکی از نامزدان تنها هزینۀ عکس‌هایش دو لک دالر شده است»

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «در بعضی از رسانه‌ها یک وکیل ۲۵هزار دالر را در بیست ثانیه اعلام، قرارداد کرده است.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که مسؤولیت نظارت از پیکارهای انتخاباتی را کمیسیون مستقل انتخابات دارد و هرگاه شکایت‌ها به آنان برسند، از جریمه‌های نقدی تا حذف نامزدان از فهرست نهایی تصمیم گرفته خواهد شد. 

علی رضا روحانی، دبیرو سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «این مکلفیت کمیسیون انتخابات است و باید به ما گزارش بدهد. نامزدان باید به آنها گزارش بدهند؛ نظارت دقیق باید انجام بدهند. در صورتی که هرکدام این ها به درستی انجام نشود، از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.»

قرار است پیکارهای انتخاباتی تا روز بیست وششم ماه میزان ادامه داشته باشند و پس از دو روز سکوت در بیست و هشتم ماه میزان انتخابات مجلس نماینده‌گان شود.

انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان را بررسی می‌کند

در حالی که ده روز دیگر به پایان پیکارهای انتخاباتی مانده‌‎، شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ‌گونه نظارتی از چگونگی پیکارهای انتخاباتی نامزدان ندارند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‎گوید که یک گروه این کمیسیون، نظارت را از چونی و چندی مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان آغاز کرده است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که به زودی نتایج بررسی‌ها در این باره، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ارایه خواهند شد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در این باره می‌گوید: «ده نفر عملأ کار خود را شروع کرده است؛ آن‌ها مستندسازی می کنند. پس از آن‌که کمیسیون انتخابات آن را تأیید کرد، سپس به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می سپاریم.»

اما، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ  نظارتی از مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان نداشته اند و شماری از نامزدان برخلاف قانون تاکنون میلیون‌ها افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده اند.

عرفان الله عرفان، دبیر دوم مجلس نماینده‌گان گفت: «من مدارکی را دارم که یکی از نامزدان تنها هزینۀ عکس‌هایش دو لک دالر شده است»

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «در بعضی از رسانه‌ها یک وکیل ۲۵هزار دالر را در بیست ثانیه اعلام، قرارداد کرده است.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که مسؤولیت نظارت از پیکارهای انتخاباتی را کمیسیون مستقل انتخابات دارد و هرگاه شکایت‌ها به آنان برسند، از جریمه‌های نقدی تا حذف نامزدان از فهرست نهایی تصمیم گرفته خواهد شد. 

علی رضا روحانی، دبیرو سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «این مکلفیت کمیسیون انتخابات است و باید به ما گزارش بدهد. نامزدان باید به آنها گزارش بدهند؛ نظارت دقیق باید انجام بدهند. در صورتی که هرکدام این ها به درستی انجام نشود، از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.»

قرار است پیکارهای انتخاباتی تا روز بیست وششم ماه میزان ادامه داشته باشند و پس از دو روز سکوت در بیست و هشتم ماه میزان انتخابات مجلس نماینده‌گان شود.

هم‌رسانی کنید