تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

نورالحق علومی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

نورالحق علومی وزیر داخله پیشین همچون ششمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز ثبت نام کرد. 

بشیر بیژن و محمد نعیم به عنوان معاونین آقای علومی ثبت نام کردند. 

آقای علومی گفت: «در این راستا مبارزه جدی خواهیم کرد که یک انتخابات شفاف در داخل افغانستان در این جا دایر شود و همه مردم افغانستان صادقانه سهم می‌گیرند، سهم شان اثر مثبت را در افغانستان باید داشته باشد.»

در حالی که از نامزدی رییس جمهور و رییس اجراییه نیز در انتخابات آینده سخن زده میشود اما تا کنون این چهره ها برای ثبت نام از کمیسیون انتخابات وقت نگرفته اند. 

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات، گفت: «تأکید کمیسیون مستقل انتخابات به همین است که تا ۳۰ جدی این ثبت نام را ادامه بدهند و ۳۰ جدی باز سرش فکر بکند.»

پیش از این حکومت هرگونه مداخله غیر قانونی را در انتخابات رد کرده است و کمیسیون نیز بر آوردن اصلاحات تأکید کرده است. 

انتخابات ۹۷

نورالحق علومی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

آقای علومی از مداخله حکومت می‌گوید که با همکاری دسته انتخاباتی‌اش از کار کمیسیون‌های انتخاباتی نظارت خواهد کرد. 

Thumbnail

نورالحق علومی وزیر داخله پیشین همچون ششمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز ثبت نام کرد. 

بشیر بیژن و محمد نعیم به عنوان معاونین آقای علومی ثبت نام کردند. 

آقای علومی گفت: «در این راستا مبارزه جدی خواهیم کرد که یک انتخابات شفاف در داخل افغانستان در این جا دایر شود و همه مردم افغانستان صادقانه سهم می‌گیرند، سهم شان اثر مثبت را در افغانستان باید داشته باشد.»

در حالی که از نامزدی رییس جمهور و رییس اجراییه نیز در انتخابات آینده سخن زده میشود اما تا کنون این چهره ها برای ثبت نام از کمیسیون انتخابات وقت نگرفته اند. 

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات، گفت: «تأکید کمیسیون مستقل انتخابات به همین است که تا ۳۰ جدی این ثبت نام را ادامه بدهند و ۳۰ جدی باز سرش فکر بکند.»

پیش از این حکومت هرگونه مداخله غیر قانونی را در انتخابات رد کرده است و کمیسیون نیز بر آوردن اصلاحات تأکید کرده است. 

هم‌رسانی کنید