تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

شمار ثبت نام کننده‌گان انتخابات به ۱.۸ میلیون تن رسید

 تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد درافغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید تصمیم هایش را به گونۀ شفاف با مردم افغانستان در میان بگذارد.

 در حالی که تنش‌هایی میان رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس‌نامه‌ها به میان آمده است، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل تصمیم گیری در این باره را مسوؤلیت کمیسیون انتخابات می‌داند و می‌گوید که از تصمیم  کمیسیون مستقل انتخابات  پشتیبانی می کند.

 در همین حال رییس حزب جبهۀ ملی نوین افغانستان طرح نصب برچب بر کاپی شناس نامه ها را سبب افزایش تقلب‌های انتخاباتی می‌داند.

 آمار ثبت نام کننده‌گان به یک میلیون و هشت صدو سی و دو هزار و هفت صد و نود و یک تن رسید.

 این کمیسیون مرحلۀ دوم ثبت نام های رایدهنده‌گان را به روز سه شنبه در ولسوالی ها اغاز کرد و اکنون سه صدو هشتاد و هفت مرکز در ولسوالی های کشور باز شده اند.

 در حالی که معاونان و دو عضو کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنج شنبه در حضور رییس این کمیسیون طرح نصب برچسب بر کاپی شناس نامه‌ها را رد کردند، اما رییس این نهاد در هماهنگی با رییس‌جمهور اشرف غنی این طرح را عملی اعلان کرده است،  نمایندۀ ویژه سازمان ملل می گوید که از تصمیم این کمیسیون استقبال می کند.

 آقای یاماماتو در این باره گفت:«مااز تصمیمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده است، پشتیبانی خواهیم کرد و کمیسیون مستقل انتخابات را تشویق می کنیم که تصمیمش را به شمول تدابیری که برای جلوگیری از تقلب گرفته شده اند را به گونه روشن و شفاف به مردم افغانستان برساند.»

 در همین حال رییس جبهۀ ملی نوین افغانستان نصب برچسب در کاپی شناس نامه ها را زمینه سازی برای افزایش تقلب‌ها  در انتخابات می‌داند و بر ایجاد بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد.

 انوار الحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان گفت:«ما  تصمیم چهار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر می کنیم، اینان از امر های ارگ اطاعت نکرده اند و استقلالیت شان را حفظ کردند.»

 غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها زمینۀ تقلب ها را فراهم می سازد.»

 کمیسیون مستقل انتخابات یک ماه پس از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان اعلام کرد که شهروندان با نصب برچسب در کاپی شناس‌نامه‌ها نیز می‌توانند ثبت نام نمایند. این کار  تنش هایی را میان رییس‌جمهور غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله  نیز به بار آورده است.

انتخابات ۹۷

شمار ثبت نام کننده‌گان انتخابات به ۱.۸ میلیون تن رسید

 کمیسیون مستقل انتخابات مرحلۀ دوم ثبت نام های رایدهنده‌گان را به روز سه شنبه در ولسوالی ها اغاز کرد و اکنون سه صدو هشتاد و هفت مرکز در ولسوالی های کشور باز شده اند.

Thumbnail

 تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد درافغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید تصمیم هایش را به گونۀ شفاف با مردم افغانستان در میان بگذارد.

 در حالی که تنش‌هایی میان رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس‌نامه‌ها به میان آمده است، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل تصمیم گیری در این باره را مسوؤلیت کمیسیون انتخابات می‌داند و می‌گوید که از تصمیم  کمیسیون مستقل انتخابات  پشتیبانی می کند.

 در همین حال رییس حزب جبهۀ ملی نوین افغانستان طرح نصب برچب بر کاپی شناس نامه ها را سبب افزایش تقلب‌های انتخاباتی می‌داند.

 آمار ثبت نام کننده‌گان به یک میلیون و هشت صدو سی و دو هزار و هفت صد و نود و یک تن رسید.

 این کمیسیون مرحلۀ دوم ثبت نام های رایدهنده‌گان را به روز سه شنبه در ولسوالی ها اغاز کرد و اکنون سه صدو هشتاد و هفت مرکز در ولسوالی های کشور باز شده اند.

 در حالی که معاونان و دو عضو کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنج شنبه در حضور رییس این کمیسیون طرح نصب برچسب بر کاپی شناس نامه‌ها را رد کردند، اما رییس این نهاد در هماهنگی با رییس‌جمهور اشرف غنی این طرح را عملی اعلان کرده است،  نمایندۀ ویژه سازمان ملل می گوید که از تصمیم این کمیسیون استقبال می کند.

 آقای یاماماتو در این باره گفت:«مااز تصمیمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده است، پشتیبانی خواهیم کرد و کمیسیون مستقل انتخابات را تشویق می کنیم که تصمیمش را به شمول تدابیری که برای جلوگیری از تقلب گرفته شده اند را به گونه روشن و شفاف به مردم افغانستان برساند.»

 در همین حال رییس جبهۀ ملی نوین افغانستان نصب برچسب در کاپی شناس نامه ها را زمینه سازی برای افزایش تقلب‌ها  در انتخابات می‌داند و بر ایجاد بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد.

 انوار الحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان گفت:«ما  تصمیم چهار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر می کنیم، اینان از امر های ارگ اطاعت نکرده اند و استقلالیت شان را حفظ کردند.»

 غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«نصب برچسب بر کاپی شناس نامه ها زمینۀ تقلب ها را فراهم می سازد.»

 کمیسیون مستقل انتخابات یک ماه پس از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان اعلام کرد که شهروندان با نصب برچسب در کاپی شناس‌نامه‌ها نیز می‌توانند ثبت نام نمایند. این کار  تنش هایی را میان رییس‌جمهور غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله  نیز به بار آورده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره