تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

رأی‌دهی در غرب کابل در دومین روز انتخابات نیز با تأخیر آغاز شد

در دومین روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، روند رآی‌دهی در غرب کابل همانند روز شنبه با تأخیر آغاز شد.

شماری از رأی‌دهنده‌گان این بخش پایتخت که روز گذشته نتوانستند رأی بدهند، می‌گویند که امروز نیز ساعت‌ها برای رأی دادن منتظر ماندند.

فرحناز فروتن، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای دومین روز برای پوشش خبری انتخابات به غرب کابل رفته بود، می‌گوید که حضور مردم در روز دوم انتخابات نیز گسترده بود.

شماری از رأی‌دهنده‌گان در این بخش کابل، می‌گویند که کمبود کارمندان، کند بودن روند رأی‌دهی و آشنا نبودن با دستگاه‌های شناخت بایومتریک، باعث شدند تا ساعت‌ها در صف های طولانی بیاستند.

نصیر احمد، یکی از این رأی‌دهنده‌گان گفت: «دیروز آمدیم بسیار منتظر ماندیم، اما روند شروع نشد؛ بالاخره امروز موفق شدم رأی بدهم.»

در این میان، در شهرک دوازده امام در دشت برچی که بیش از چهارهزار تن برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، در دومین روز انتخابات، کمیسیون انتخابات موفق نشده بود تا ساعت دوازه تمامی محل‌ها را در این بخش باز کنند – تنها چهار محل تا ساعت دوازده باز بودند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات دومین روز انتخابات، در ۴۶ مرکز در کابل که به علت نرسیدن دستگاه‌های شناسایی بایومتریک، نرسیدن فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان و برخی از مشکلات دیگر انتخابات آن‌ها برگزار نشده بود، امروز برگزار شد.

انتخابات ۹۷

رأی‌دهی در غرب کابل در دومین روز انتخابات نیز با تأخیر آغاز شد

شماری از رأی‌دهنده‌گان این بخش پایتخت که روز گذشته نتوانستند رأی بدهند، می‌گویند که امروز نیز ساعت‌ها برای رأی دادن منتظر ماندند.

تصویر بندانگشتی

در دومین روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، روند رآی‌دهی در غرب کابل همانند روز شنبه با تأخیر آغاز شد.

شماری از رأی‌دهنده‌گان این بخش پایتخت که روز گذشته نتوانستند رأی بدهند، می‌گویند که امروز نیز ساعت‌ها برای رأی دادن منتظر ماندند.

فرحناز فروتن، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای دومین روز برای پوشش خبری انتخابات به غرب کابل رفته بود، می‌گوید که حضور مردم در روز دوم انتخابات نیز گسترده بود.

شماری از رأی‌دهنده‌گان در این بخش کابل، می‌گویند که کمبود کارمندان، کند بودن روند رأی‌دهی و آشنا نبودن با دستگاه‌های شناخت بایومتریک، باعث شدند تا ساعت‌ها در صف های طولانی بیاستند.

نصیر احمد، یکی از این رأی‌دهنده‌گان گفت: «دیروز آمدیم بسیار منتظر ماندیم، اما روند شروع نشد؛ بالاخره امروز موفق شدم رأی بدهم.»

در این میان، در شهرک دوازده امام در دشت برچی که بیش از چهارهزار تن برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، در دومین روز انتخابات، کمیسیون انتخابات موفق نشده بود تا ساعت دوازه تمامی محل‌ها را در این بخش باز کنند – تنها چهار محل تا ساعت دوازده باز بودند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات دومین روز انتخابات، در ۴۶ مرکز در کابل که به علت نرسیدن دستگاه‌های شناسایی بایومتریک، نرسیدن فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان و برخی از مشکلات دیگر انتخابات آن‌ها برگزار نشده بود، امروز برگزار شد.

هم‌رسانی کنید