تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

ثبت ده‌ها شکایت از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس در کندهار

دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت کندهار، می‌گوید که نسبت به چگونگی انتخابات روز گذشتۀ مجلس نماینده‌گان در این ولایت ده‌ها شکایت را ثبت کرده‌ است.

به گفتۀ این نهاد، این شکایت‌ها در بارۀ نابه‌سامانی‌ها، تخطی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی است که در روز برگزاری انتخابات صورت گرفته‌اند.

کریم الله ستانکزی، ریس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انخاباتی کندهار در این باره گفت: «شکایت‌‎ها در بخش‌های مختلف صورت گرفته است؛ یکی از این مشکلات نبودن نام‌ها در فهرست رأی‌دهنده‌گان بود - فردی‌که در یک مرکز ثبت نام کرده بود، نامش در فهرست آن مرکز وجود نداشت، این مشکل عمده بود و در تمامی مرکزها وجود داشت.»

این در حالی است که عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پیش از برگزاری انتخابات در کندهار، گفته بود که نابه‌سامانی‌ها و تخطی‌هایی که در انتخابات مجلس نماینده‌گان در دیگر ولایت‌ها صورت گرفته‌اند، در کندهار تکرار نخواهند شد.

با این همه، دفتر ساحه‌یی کمیسیون انتخابات کندهار، می‌گوید ۱۴۸کارمند این نهاد به علت تهدیدهای امنیتی و نبود امتیازات خوب، در روز انتخابات به کارهای شان حاضر نشدند.

با وجود این، مسؤولان این نهاد می‌گویند که برگزاری انتخابات در کندهار موفقانه بود.

نعمت الله وردک، ریس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار افزود: «امنیت به سطحی که باید، در کندهار نیست. در روز انتخابات ایستگاه‌های بازرسی زیاد بود و کارمندان به همین دلیل در شماری از مرکزها ناوقت رسیدند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، می‌گویند که شماری از مرکزهای رأی دهی با تأخیر بازشدند، در شماری از مرکزها دستگاه‌های شناخت بایومتریک وجود نداشتند – در مرکزهایی هم که وجود داشتند، درست کار نمی‌کردند، کارمندان کمیسیون مدیریت درست نداشتند و تا اندازه‌یی بی‌نظمی‌ها در روند برگزاری انتخابات در این ولایت وجود داشتند.

روح الله، یکی از باشنده‌گان کندهار در این باره گفت: «وقتی ما رفتیم در مرکز، نام‌ها نبود – حرف ش، ف .. نبود. شماری از شهروندان زمانی که این وضعیت را دیدند، دوباره به خانه های شان رفتند، رأی ندادند؛ دل سرد شدند.»

کندهار در روز انتخابات، خالی از تهدیدها هم نبود. مسؤولان امنیتی ای ولایت می‌گویند که در این روز، چندین تهدید امنیتی در این ولایت گزارش شد.

رحمت الله اطرافی، آمر امنیت فرماندهی پولیس کندهار می‌گوید: «فکر نکنیم که دشمن تحرک نداشتند، آن‌ها داشتند؛ مثلأ در خاک ریز، شاولی کوت، ژری و ولسوالی میوند مین‌ها را جاسازی کرده بودند که کشف و خنثا شدند.»

انتخابات ۹۷

ثبت ده‌ها شکایت از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس در کندهار

پس از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کندهار، رأی دهنده‌گان در این ولایت می‌خواهند که شفافیت در این روند تأمین شود.

تصویر بندانگشتی

دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت کندهار، می‌گوید که نسبت به چگونگی انتخابات روز گذشتۀ مجلس نماینده‌گان در این ولایت ده‌ها شکایت را ثبت کرده‌ است.

به گفتۀ این نهاد، این شکایت‌ها در بارۀ نابه‌سامانی‌ها، تخطی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی است که در روز برگزاری انتخابات صورت گرفته‌اند.

کریم الله ستانکزی، ریس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انخاباتی کندهار در این باره گفت: «شکایت‌‎ها در بخش‌های مختلف صورت گرفته است؛ یکی از این مشکلات نبودن نام‌ها در فهرست رأی‌دهنده‌گان بود - فردی‌که در یک مرکز ثبت نام کرده بود، نامش در فهرست آن مرکز وجود نداشت، این مشکل عمده بود و در تمامی مرکزها وجود داشت.»

این در حالی است که عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پیش از برگزاری انتخابات در کندهار، گفته بود که نابه‌سامانی‌ها و تخطی‌هایی که در انتخابات مجلس نماینده‌گان در دیگر ولایت‌ها صورت گرفته‌اند، در کندهار تکرار نخواهند شد.

با این همه، دفتر ساحه‌یی کمیسیون انتخابات کندهار، می‌گوید ۱۴۸کارمند این نهاد به علت تهدیدهای امنیتی و نبود امتیازات خوب، در روز انتخابات به کارهای شان حاضر نشدند.

با وجود این، مسؤولان این نهاد می‌گویند که برگزاری انتخابات در کندهار موفقانه بود.

نعمت الله وردک، ریس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار افزود: «امنیت به سطحی که باید، در کندهار نیست. در روز انتخابات ایستگاه‌های بازرسی زیاد بود و کارمندان به همین دلیل در شماری از مرکزها ناوقت رسیدند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، می‌گویند که شماری از مرکزهای رأی دهی با تأخیر بازشدند، در شماری از مرکزها دستگاه‌های شناخت بایومتریک وجود نداشتند – در مرکزهایی هم که وجود داشتند، درست کار نمی‌کردند، کارمندان کمیسیون مدیریت درست نداشتند و تا اندازه‌یی بی‌نظمی‌ها در روند برگزاری انتخابات در این ولایت وجود داشتند.

روح الله، یکی از باشنده‌گان کندهار در این باره گفت: «وقتی ما رفتیم در مرکز، نام‌ها نبود – حرف ش، ف .. نبود. شماری از شهروندان زمانی که این وضعیت را دیدند، دوباره به خانه های شان رفتند، رأی ندادند؛ دل سرد شدند.»

کندهار در روز انتخابات، خالی از تهدیدها هم نبود. مسؤولان امنیتی ای ولایت می‌گویند که در این روز، چندین تهدید امنیتی در این ولایت گزارش شد.

رحمت الله اطرافی، آمر امنیت فرماندهی پولیس کندهار می‌گوید: «فکر نکنیم که دشمن تحرک نداشتند، آن‌ها داشتند؛ مثلأ در خاک ریز، شاولی کوت، ژری و ولسوالی میوند مین‌ها را جاسازی کرده بودند که کشف و خنثا شدند.»

هم‌رسانی کنید