تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

انتقاد والی پکتیا از بی‌نظمی‌های 'گسترده' در انتخابات این ولایت

والی پکتیا از آن‌چه که بی‌نظمی‌های 'گسترده' در روند برگزاری انتخابات در این ولایت می‌گوید، انتقاد می‌کند.

شمیم خان کتوازی، ادعا دارد که تمامی این نا به‌سامانی‌ها نتیجۀ ضعف مدیریت مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسوین مستقل انتخابات در این ولایت بوده اند.

وی، می‌افزاید که ضعف در مدیریت دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت سبب شد تا بیشتر رأی‌دهنده‌گان نتوانند از حق رأی شان استفاده کنند.

آقای کتوازی در این باره افزود: «ما در بعضی جاها با مشکل روبه‌رو بودیم که مربوط کمیسیون انتخابات می‌شد؛ اگر پروسۀ انتخابات مشکل داشت، اگر شمار رأی‌دهنده‌گان کم بود به این خاطر بود که در سسیتم بایومتریک مشکل وجود داشت، در فهرست رأی دهنده گان مشکل بود و کارمندان کمیسیون، برای مدت کوتاه آموزش دیده بودند.»

در همین حال، دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، برخی از این انتقادها را می‌پذیرد.

امین الله فضلی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا در این باره افزود: «کارمندان کمیسیون از سوی زورمندان لت شده اند، صندوق‌ها به زور گرفته شدند، حتا در بعضی ولسوالی‌ها به کارمندان کمیسیون اجازه رفتند ندادند.»

از سویی دیگر، مقام‌های امنیتی ولایت پکتیا، می‌گویند که برنامه‌های به گفتۀ آنان شوم طالبان برای برهم زدن روند انتخابات در حوزۀ جنوب شرق ناکام شدند.

راز محمد مندوزی، فرمانده پولیس پکتیا اظهار داشت: «هرکس که در وظیفه غفلت کرده است و یا در انتخابات مداخله کرده است، با آنان همان لحظه هم اجرآت کرده ایم و پس از این نیز با متخلفین برخورد قانونی می‌‎کنیم.»

قول اردوی ۲۰۳ تندر می‌گوید که نیروهای دولتی از ۱۲۷حملۀ طالبان در ولایت‌های پکتیا، پکتیا، لوگر، خوست و میدان ورک جلوگیری کردند.

دادان لونگ، فرمانده این قول اردو بیان داشت: «به کمک مردم و نیروهای پشتیبانی قاطع توانستیم که تمامی طرح های دشمن را که برای ناکام ساختن روند انتخابات ریخته شده بودند، ناکام سازیم.»

آمارهای دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، نشان می‌دهد که تمامی صندوق‌های آرا از شهر و ولسوالی‌‎های این ولایت گردآوری شده‌اند و به انبارهای این نهاد نگهداری می‌شوند.

انتخابات ۹۷

انتقاد والی پکتیا از بی‌نظمی‌های 'گسترده' در انتخابات این ولایت

شمیم خان کتوازی، می‌گوید که در دو روز انتخابات به ویژه در روز نخست در ولایت پکتیا، بی‌نظمی‌ها بسیار و گسترده بودند.

تصویر بندانگشتی

والی پکتیا از آن‌چه که بی‌نظمی‌های 'گسترده' در روند برگزاری انتخابات در این ولایت می‌گوید، انتقاد می‌کند.

شمیم خان کتوازی، ادعا دارد که تمامی این نا به‌سامانی‌ها نتیجۀ ضعف مدیریت مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسوین مستقل انتخابات در این ولایت بوده اند.

وی، می‌افزاید که ضعف در مدیریت دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت سبب شد تا بیشتر رأی‌دهنده‌گان نتوانند از حق رأی شان استفاده کنند.

آقای کتوازی در این باره افزود: «ما در بعضی جاها با مشکل روبه‌رو بودیم که مربوط کمیسیون انتخابات می‌شد؛ اگر پروسۀ انتخابات مشکل داشت، اگر شمار رأی‌دهنده‌گان کم بود به این خاطر بود که در سسیتم بایومتریک مشکل وجود داشت، در فهرست رأی دهنده گان مشکل بود و کارمندان کمیسیون، برای مدت کوتاه آموزش دیده بودند.»

در همین حال، دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، برخی از این انتقادها را می‌پذیرد.

امین الله فضلی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا در این باره افزود: «کارمندان کمیسیون از سوی زورمندان لت شده اند، صندوق‌ها به زور گرفته شدند، حتا در بعضی ولسوالی‌ها به کارمندان کمیسیون اجازه رفتند ندادند.»

از سویی دیگر، مقام‌های امنیتی ولایت پکتیا، می‌گویند که برنامه‌های به گفتۀ آنان شوم طالبان برای برهم زدن روند انتخابات در حوزۀ جنوب شرق ناکام شدند.

راز محمد مندوزی، فرمانده پولیس پکتیا اظهار داشت: «هرکس که در وظیفه غفلت کرده است و یا در انتخابات مداخله کرده است، با آنان همان لحظه هم اجرآت کرده ایم و پس از این نیز با متخلفین برخورد قانونی می‌‎کنیم.»

قول اردوی ۲۰۳ تندر می‌گوید که نیروهای دولتی از ۱۲۷حملۀ طالبان در ولایت‌های پکتیا، پکتیا، لوگر، خوست و میدان ورک جلوگیری کردند.

دادان لونگ، فرمانده این قول اردو بیان داشت: «به کمک مردم و نیروهای پشتیبانی قاطع توانستیم که تمامی طرح های دشمن را که برای ناکام ساختن روند انتخابات ریخته شده بودند، ناکام سازیم.»

آمارهای دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، نشان می‌دهد که تمامی صندوق‌های آرا از شهر و ولسوالی‌‎های این ولایت گردآوری شده‌اند و به انبارهای این نهاد نگهداری می‌شوند.

هم‌رسانی کنید