تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

اعتراض نامزدان انتخابات مجلس در هرات: آرا بازشماری شوند

شماری از نامزدان معترض و هواداران‌شان در ولایت هرات، امروز در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده‌گان، خواهان بازشماری آرای انتخابات مجلس این ولایت استند و هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های شان توجه نشود، راه‌های این ولایت را خواهند بست.

شفیق بهروزیان، یکی از این نامزدان معترض گفت: «عمل‌کرد ضعیف حکومت، رییس‌جمهور و کمیسیون نامستقل انتخابات باعث شد که باور مردم نسبت به مشروعیت حکومت و پارلمان آینده بسیار ضعیف شود.»

عبدالرزاق حکیمی، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «در صورتی که حکومت در مدت ۴۸ ساعت به خواسته‌های مان رسیده‌گی نکنند، ما تصمیم داریم که تمام شاهراه های متصل به ولایت هرات را مسدود کنیم.»
ثریا صبح‌رنگ، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «رأی مردم سرقت شده که در مجموع مشروعیت نظام را زیر سوال می برد.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌‎گویند که در بارۀ خواست‌های این معترضان با حکومت مرکزی، گفت‌وگو خواهند کرد.

همزمان با این، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات هرات می‌گوید که پس از رسیده‌گی به شکایت‌ها، تغییراتی در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان خواهد آمد.

انتخابات ۹۷

اعتراض نامزدان انتخابات مجلس در هرات: آرا بازشماری شوند

اعتراض کننده‌گان، خواهان بازشماری آرای انتخابات مجلس این ولایت استند و هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های شان توجه نشود، راه‌های این ولایت را خواهند بست.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان معترض و هواداران‌شان در ولایت هرات، امروز در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده‌گان، خواهان بازشماری آرای انتخابات مجلس این ولایت استند و هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های شان توجه نشود، راه‌های این ولایت را خواهند بست.

شفیق بهروزیان، یکی از این نامزدان معترض گفت: «عمل‌کرد ضعیف حکومت، رییس‌جمهور و کمیسیون نامستقل انتخابات باعث شد که باور مردم نسبت به مشروعیت حکومت و پارلمان آینده بسیار ضعیف شود.»

عبدالرزاق حکیمی، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «در صورتی که حکومت در مدت ۴۸ ساعت به خواسته‌های مان رسیده‌گی نکنند، ما تصمیم داریم که تمام شاهراه های متصل به ولایت هرات را مسدود کنیم.»
ثریا صبح‌رنگ، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «رأی مردم سرقت شده که در مجموع مشروعیت نظام را زیر سوال می برد.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌‎گویند که در بارۀ خواست‌های این معترضان با حکومت مرکزی، گفت‌وگو خواهند کرد.

همزمان با این، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات هرات می‌گوید که پس از رسیده‌گی به شکایت‌ها، تغییراتی در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان خواهد آمد.

هم‌رسانی کنید