تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

راهپیمایی باشنده‌گان ننگرهار در اعتراض به احتمال تقلب در انتخابات

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار از آن‌چه که احتمال تقلب در انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند، نگران استند.

آنان به همین منظور امروز در برابر دروازۀ دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار اعتراض کردند و از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌خواهند که به مردم اطمینان بدهند که انتخابات به گونۀ شفاف برگزار خواهد شد.

ملک عالم، یکی از این معترضان گفت: «اگر حکومت به خواست ما جواب مثبت ندهد، ما در آینده برنامه‌های دیگری داریم؛ ما انتخابات می‌خواهیم، شفافیت می‌خواهیم و هیچ خیانتی قابل پذیرش نیست.»

از سویی دیگر، حضرت علی، یک عضو ایتلاف ملی هشدار می‌دهد تا هنگامی که شهروندان کشور از شفافیت انتخابات اطمینان حاصل نکنند، به تظاهرات شان ادامه می‌دهند: «خواست ما از جامعه جهانی، هم از کمیسیون انتخابات و هم از کمیسیون انتخابات و حکومت این است که به همکاری مردم زمینه برگزاری انتخابات شفاف را فراهم سازند.»

همزمان با این، شماری از فعالان مدنی ولایت ننگرهار امروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد، خواهان برگزاری انتخابات به موقع شدند.

این در حالی است که پیش از این نیز اعتراض‌هایی در این ولایت نسبت به احتمال تقلب در انتخابات صورت گرفته است و حتا شماری از هواداران ایتلاف ملی دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات را در این ولایت برای مدتی بستند.

انتخابات ۹۷

راهپیمایی باشنده‌گان ننگرهار در اعتراض به احتمال تقلب در انتخابات

این در حالی است که پیش از این نیز اعتراض‌هایی در این ولایت نسبت به احتمال تقلب در انتخابات صورت گرفته است و حتا شماری از هواداران ایتلاف ملی دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات را در این ولایت برای مدتی بستند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار از آن‌چه که احتمال تقلب در انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند، نگران استند.

آنان به همین منظور امروز در برابر دروازۀ دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار اعتراض کردند و از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌خواهند که به مردم اطمینان بدهند که انتخابات به گونۀ شفاف برگزار خواهد شد.

ملک عالم، یکی از این معترضان گفت: «اگر حکومت به خواست ما جواب مثبت ندهد، ما در آینده برنامه‌های دیگری داریم؛ ما انتخابات می‌خواهیم، شفافیت می‌خواهیم و هیچ خیانتی قابل پذیرش نیست.»

از سویی دیگر، حضرت علی، یک عضو ایتلاف ملی هشدار می‌دهد تا هنگامی که شهروندان کشور از شفافیت انتخابات اطمینان حاصل نکنند، به تظاهرات شان ادامه می‌دهند: «خواست ما از جامعه جهانی، هم از کمیسیون انتخابات و هم از کمیسیون انتخابات و حکومت این است که به همکاری مردم زمینه برگزاری انتخابات شفاف را فراهم سازند.»

همزمان با این، شماری از فعالان مدنی ولایت ننگرهار امروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد، خواهان برگزاری انتخابات به موقع شدند.

این در حالی است که پیش از این نیز اعتراض‌هایی در این ولایت نسبت به احتمال تقلب در انتخابات صورت گرفته است و حتا شماری از هواداران ایتلاف ملی دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات را در این ولایت برای مدتی بستند.

هم‌رسانی کنید