تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آرای چهار ولسوالی هرات بدلیل شکایت‌های گسترده قرنطین شدند

آرای صندوق‌های چهار ولسوالی ولایت هرات، از سوی دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات‌های انتخاباتی در این ولایت قرنطین شدند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گویند که آرای ۳۳ مرکز رأی دهی در ولسوالی‌های کشک کهنه، گلران، چشت و شیندند ولایت هرات به علت شکایت‌های گسترده قرنطین شده‌اند.

این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک هفته از برگزاری انتخابات، تاکنون صندوق‌های رأی دهی ولسوالی‌های نامبرده به مرکز نرسیده‌اند.

امیر محمد مظفر، سخن‌گوی این نهاد گفت: «شکایت‌ها زیاد بودند مبنی بر این‌که صندوق‌ها (با تقلب) پرشدند، بی‌نظمی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی وجود داشتند؛ این آرا در قرنطین خواهند ماند تا تصمیم بگیریم و آرای معتبر از غیرمعتبر جدا شود.»

به گفتۀ آقای مظفر، پنج درصد از مجموعۀ آرای هرات، به علت کار نگرفتن از دستگاه‌های شناخت بایومترک نیز باطل می‌گردد.

تصمیم باطل شدن این آرا واکنش کمیسیون مستقل انتخابات را به همراه شده است.

احمد شاه قانونی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات در این باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم این تصمیم براساس فیصله نامۀ کمیسیون، نادرست است. »

برخی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات را علت غیرفعال بودن دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات می‌دانند و باطل شدن آرا در این ولایت را جفا به حق مردم می‌خوانند.

محمد رفیق شهیر، یکی از این نامزدان بیان داشت: «در صورتی‌که در بعضی موارد افراد آمده اند و صادقانه رأی داده اند، اما دستگاه بایومتریک کار نکرده، برمبنی قرآیینی که وجود دارد، باید کمیسیون این رأی را باطل نکند و آن را باید محاسبه کند به نامزد مورد نظرش.»

در روز نخست انتخابات مجلس نماینده‌گان (۲۸میزان) در برخی مرکزهای رأی‌دهی در ولایت هرات دستگاههای شناخت بایومتریک از کار افتادند و مردم مجبور شدند تا رډی شان بدون استفاده از این دستگاه‌ها به صندوق‌ها بیندازند.

همچنان، در برخی ولسوالی‌های هرات شکایت‌هایی وجود دارند که صندوق‌ها از سوی برخی نامزدان و زورمندان پر شده‌اند.

انتخابات ۹۷

آرای چهار ولسوالی هرات بدلیل شکایت‌های گسترده قرنطین شدند

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گویند، پنج درصد از مجموعۀ آرای هرات، به علت کار نگرفتن از دستگاه‌های شناخت بایومترک نیز باطل می‌گردد.

تصویر بندانگشتی

آرای صندوق‌های چهار ولسوالی ولایت هرات، از سوی دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات‌های انتخاباتی در این ولایت قرنطین شدند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گویند که آرای ۳۳ مرکز رأی دهی در ولسوالی‌های کشک کهنه، گلران، چشت و شیندند ولایت هرات به علت شکایت‌های گسترده قرنطین شده‌اند.

این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک هفته از برگزاری انتخابات، تاکنون صندوق‌های رأی دهی ولسوالی‌های نامبرده به مرکز نرسیده‌اند.

امیر محمد مظفر، سخن‌گوی این نهاد گفت: «شکایت‌ها زیاد بودند مبنی بر این‌که صندوق‌ها (با تقلب) پرشدند، بی‌نظمی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی وجود داشتند؛ این آرا در قرنطین خواهند ماند تا تصمیم بگیریم و آرای معتبر از غیرمعتبر جدا شود.»

به گفتۀ آقای مظفر، پنج درصد از مجموعۀ آرای هرات، به علت کار نگرفتن از دستگاه‌های شناخت بایومترک نیز باطل می‌گردد.

تصمیم باطل شدن این آرا واکنش کمیسیون مستقل انتخابات را به همراه شده است.

احمد شاه قانونی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات در این باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم این تصمیم براساس فیصله نامۀ کمیسیون، نادرست است. »

برخی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات را علت غیرفعال بودن دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات می‌دانند و باطل شدن آرا در این ولایت را جفا به حق مردم می‌خوانند.

محمد رفیق شهیر، یکی از این نامزدان بیان داشت: «در صورتی‌که در بعضی موارد افراد آمده اند و صادقانه رأی داده اند، اما دستگاه بایومتریک کار نکرده، برمبنی قرآیینی که وجود دارد، باید کمیسیون این رأی را باطل نکند و آن را باید محاسبه کند به نامزد مورد نظرش.»

در روز نخست انتخابات مجلس نماینده‌گان (۲۸میزان) در برخی مرکزهای رأی‌دهی در ولایت هرات دستگاههای شناخت بایومتریک از کار افتادند و مردم مجبور شدند تا رډی شان بدون استفاده از این دستگاه‌ها به صندوق‌ها بیندازند.

همچنان، در برخی ولسوالی‌های هرات شکایت‌هایی وجود دارند که صندوق‌ها از سوی برخی نامزدان و زورمندان پر شده‌اند.

هم‌رسانی کنید