تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کمک دو ملیارد دالری بانک توسعۀ آسیایی برای افغانستان

بانک توسعۀ آسیایی درسه سال آینده دو میلیارد دالررا به  افغانستان کمک مکیند.

مسئوولان این بانک در افغانستان می گویند که ،این مبلغ در کشاورزی ،منابع طبیعی ، تولید انرژی وساخت زیربنا های حمل و نقل درافغانستان هزینه خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یحیی صدیقی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد آغاز روند آبگیری بند سوختوک درولایت دایکندی با صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده گان بحث کرده است. 

در بحث آخر برنامه گرداننده محمدی در مورد انتقاد باشنده گان کابل از شرکت برشنا در پیوند به برنامه های پارچاوی های که یکسان عملی نمیسازد با داکتر سمیع الله،  رییس وکلای ناحیه دوازدهم و حاجی وزیرگل، رییس وکلای ناحیه ششم بحث کرده است. 

بازار

بازار: کمک دو ملیارد دالری بانک توسعۀ آسیایی برای افغانستان

بانک توسعۀ آسیایی درسه سال آینده دو میلیارد دالررا به  افغانستان کمک مکیند.

مسئوولان این بانک در افغانستان می گویند که ،این مبلغ در کشاورزی ،منابع طبیعی ، تولید انرژی وساخت زیربنا های حمل و نقل درافغانستان هزینه خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یحیی صدیقی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد آغاز روند آبگیری بند سوختوک درولایت دایکندی با صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده گان بحث کرده است. 

در بحث آخر برنامه گرداننده محمدی در مورد انتقاد باشنده گان کابل از شرکت برشنا در پیوند به برنامه های پارچاوی های که یکسان عملی نمیسازد با داکتر سمیع الله،  رییس وکلای ناحیه دوازدهم و حاجی وزیرگل، رییس وکلای ناحیه ششم بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews