تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

موزیم ملی سوریه پس از ۶ سال دوباره گشایش یافت

موزیم ملی سوریه در دمش که بدلیل جنگ‌ها در این کشور بسته شده بود، پس از شش سال دوباره گشایش یافت.

در این موزیم، بیش از صدهزار اثر تاریخی وجود دارد. این موزیم در سال ۲۰۱۲ ازبهر حفظ اثرهای تاریخی‌اش، بسته شده بود.

مسؤوالان این موزیم می‌گویند که آنان توانسته اند در جریان جنگ‌ها اثرهای تاریخی این موزیم را نگهداری کنند.

محمود حمود، یکی از مسؤولان موزیم ملی سوریه می‌افزاید که باز شدن دوبارۀ آن به معنی شکست هراس‌افگنی در سوریه است: «بازشدن دوبارۀ این موزیم، نشان می‌دهد که هراس‌افگنی نابود شده است. موزیم ملی دمشق در سوریه گواه تاریخ بزرگ مردم سوریه است. از هیمن رو بازشدن دوبارۀ این موزیم بسیار مهم است. ما موزیم‌ها و بخش‌های تاریخی دیگر را در آینده نیز دوباره باز خواهیم کرد.»

در همین حال، مسؤول موزیم پالمیرا می‌گوید که برای حفظ بازمانده‌های تاریخی نیاز به آموزش افراد بیشتر است.

خلیل الحریری، می‌افزاید:«ما کارشناسان بسیار در بخش بازمانده‌های فرهنگی در دمشق داریم، اما بسنده نیست؛ زیرا بسیاری از بازمانده‌های تاریخی مان در جریان جنگ‌ها ویران شده اند. ما برای آموزش این افراد به پشتیبانی مالی نیاز داریم تا آنان بتوانند برای بازسازی بخش‌های باستانی کمک کنند.
 

بسیاری از بازمانده‌های تاریخی سوریه در جنگ‌ها در این کشور ویران شده‌اند. گروه داعش در بسیاری از مکان‌های باستانی این کشور مانند شهر پالمیرا را ویران کرده بودند.

فرهنگ و هنر

موزیم ملی سوریه پس از ۶ سال دوباره گشایش یافت

این موزیم در جریان جنگ‌‎‎های سوریه، برای شش سال مسدود بود، اما اکنون به روی بازدید کننده‌گان باز شده است.

Thumbnail

موزیم ملی سوریه در دمش که بدلیل جنگ‌ها در این کشور بسته شده بود، پس از شش سال دوباره گشایش یافت.

در این موزیم، بیش از صدهزار اثر تاریخی وجود دارد. این موزیم در سال ۲۰۱۲ ازبهر حفظ اثرهای تاریخی‌اش، بسته شده بود.

مسؤوالان این موزیم می‌گویند که آنان توانسته اند در جریان جنگ‌ها اثرهای تاریخی این موزیم را نگهداری کنند.

محمود حمود، یکی از مسؤولان موزیم ملی سوریه می‌افزاید که باز شدن دوبارۀ آن به معنی شکست هراس‌افگنی در سوریه است: «بازشدن دوبارۀ این موزیم، نشان می‌دهد که هراس‌افگنی نابود شده است. موزیم ملی دمشق در سوریه گواه تاریخ بزرگ مردم سوریه است. از هیمن رو بازشدن دوبارۀ این موزیم بسیار مهم است. ما موزیم‌ها و بخش‌های تاریخی دیگر را در آینده نیز دوباره باز خواهیم کرد.»

در همین حال، مسؤول موزیم پالمیرا می‌گوید که برای حفظ بازمانده‌های تاریخی نیاز به آموزش افراد بیشتر است.

خلیل الحریری، می‌افزاید:«ما کارشناسان بسیار در بخش بازمانده‌های فرهنگی در دمشق داریم، اما بسنده نیست؛ زیرا بسیاری از بازمانده‌های تاریخی مان در جریان جنگ‌ها ویران شده اند. ما برای آموزش این افراد به پشتیبانی مالی نیاز داریم تا آنان بتوانند برای بازسازی بخش‌های باستانی کمک کنند.
 

بسیاری از بازمانده‌های تاریخی سوریه در جنگ‌ها در این کشور ویران شده‌اند. گروه داعش در بسیاری از مکان‌های باستانی این کشور مانند شهر پالمیرا را ویران کرده بودند.

هم‌رسانی کنید