تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

از کارکردهای رویا سادات برای سینمای افغانستان قدردانی شد

از کارکردهای هنری رویا سادات، یکی از فلم سازان پرآوازه کشور، در یک همایش در دانشگاه کابل بزرگداشت شد.

مسولان افغان فلم و شماری از نهادهای ملی و خارجی در این همایش کارکردهای رویا سادات را نمونه‌ای از سنت شکنی‌ها در جامعه افغانستان خواندند و فعالیت‌های رویا سادات را در سینمای کشور فریادی در برابر تبعیض عنوان کردند. 

در این نشست برای ستایش از کارکرد های اخیر رویا سادات، لوح تقدیری از سوی اتحادیه سینماگران افغانستان به او داده شد. 

سیما سمر، ریس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت: «رویا سادات بدون هیچ نوع تبعیض و بدون هیچ گونه مرزی نشان داده است که زنان افغانستان یا مردم افغانستان در مجموع و به‌خصوص زنان که همیشه زیر چادری و بدون هویت و بدون چهره اصلی خود می‌گردند، چهره دیگری هم دارند که می‌توانند خلاق و راه‌گشا باشند.»

جوان شیر حیدری، رییس اتحادیه سینما گران افغانستان، گفت: «بانوانی که در راه رشد فرهنگ و هنر این وطن مبارزه می‌کنند، مجادله می‌کنند و تفحص می‌کنند راه شان بسیار راه زیباست.»

این همایش به همکاری افغان فلم، انستیتوت فرانسه، گویته انستیتوت و اکادمی هنر و علوم سینمایی برگزار شد.

فرهنگ و هنر

از کارکردهای رویا سادات برای سینمای افغانستان قدردانی شد

در این نشست برای ستایش از کارکرد های اخیر رویا سادات، یک لوح تقدیر از سوی اتحادیه سینماگران افغانستان به او داده شد. 

تصویر بندانگشتی

از کارکردهای هنری رویا سادات، یکی از فلم سازان پرآوازه کشور، در یک همایش در دانشگاه کابل بزرگداشت شد.

مسولان افغان فلم و شماری از نهادهای ملی و خارجی در این همایش کارکردهای رویا سادات را نمونه‌ای از سنت شکنی‌ها در جامعه افغانستان خواندند و فعالیت‌های رویا سادات را در سینمای کشور فریادی در برابر تبعیض عنوان کردند. 

در این نشست برای ستایش از کارکرد های اخیر رویا سادات، لوح تقدیری از سوی اتحادیه سینماگران افغانستان به او داده شد. 

سیما سمر، ریس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت: «رویا سادات بدون هیچ نوع تبعیض و بدون هیچ گونه مرزی نشان داده است که زنان افغانستان یا مردم افغانستان در مجموع و به‌خصوص زنان که همیشه زیر چادری و بدون هویت و بدون چهره اصلی خود می‌گردند، چهره دیگری هم دارند که می‌توانند خلاق و راه‌گشا باشند.»

جوان شیر حیدری، رییس اتحادیه سینما گران افغانستان، گفت: «بانوانی که در راه رشد فرهنگ و هنر این وطن مبارزه می‌کنند، مجادله می‌کنند و تفحص می‌کنند راه شان بسیار راه زیباست.»

این همایش به همکاری افغان فلم، انستیتوت فرانسه، گویته انستیتوت و اکادمی هنر و علوم سینمایی برگزار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره