تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

چین: در روند صلح افغانستان نقش مثبتی را بازی خواهیم کرد

لی کیگیانگ، نخست وزیرچین هنگام دیدار با عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور درحاشیۀ نشست سازمان همکاری‌های شانگ‎های درتاجیکستان، گفت که بیجنگ دررسیدن به یک مصالحۀ سیاسی درافغانستان و بازسازی این کشور، نقش مثبت بازی خواهد کرد.

او می‌افزاید که چین سیاست دوستانه‌اش را در برابر افغانستان ادامه خواهد داد و بیجنگ می‌خواهد تا اوضاع امنیتی در افغانستان، بهبود یابد.

عبدالله، روز جمعه در نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌ شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان سخنرانی کرد و در آن بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس افگنی تأکید کرد.

او گفت که دهشت‌افگنی‌یی که با افراط‌گرایی و حرکت‌های جدای طلب گره خورده یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که افغانستان در منطقه به آن روبه رو است.

او افزود که افغانستان به عنوان کشوری که در خط اول این نبرد قراردارد، بیشترین دشواری جنگ در برابر دهشت‌افگنی و افراط‌گرایی را به دوش می‌کشد.

به گفتۀ او، موجودیت پناه‌گاه‌ها و شبکه‌های حمایتی که توسط قاچاق مواد مخدر تمویل می‌گردند به مثابه شاه‌رگ حیات برای بیش‌تر این گروه‌ها عمل می‌کنند.

او گفت: «همان‌طور که شما می‌دانید ما با تمام ملت‌هایی که در این قضیه دخیل اند به ویژه با پاکستان از نزدیک کار می‌کنیم تا زیرساختارها و محل تنفس و رشد این جریان‌ها را که زمینه‌ی کمک مالی، استخدام، تربیه فکری-ایدلوژیک،‌ آموزش، فراهم آوری نیروی بشری و لوژستیک را برای آنان جهت بی‌ثبات سازی کلیت منطقه فراهم می‌سازند از میان برداریم. تعداد تلفات و زخمی‌ها در افغانستان شاهد این قضیه اند.»

آقای عبدالله گفت که افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با هراس افگنی مشترکاً همکاری کنند.

او گفت: «ما مانند همیش از دوستان منطقه‌یی خود تقاضا می‌کنیم و تأکید می‌نماییم که جنگ علیه دهشت‌افگنی، افراط‌گرایی و جدایی طلبی نیازمند تلاش مشترک و همکاری و همآهنگی نزدیک میان ما است. در قدم نخست ما باید با تمام انواع دهشت‌افگنی یک‌سان برخورد نماییم. نباید مرتکب اشتباه تفکیک میان تروریست‌ها به بد و خوب شویم.»

تلاش‌های صلح حکومت افغانستان

آقای عبدالله در سخنرانی‌اش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان نیز یادآوری کرد و گفت که کابل به تلاش‌هایش برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد.

او افزود: «حکومت وحدت ملی به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد. در اوایل این سال ما طرح جامعی را برای مصالحه و ادغام مجدد ارایه کردیم که از سوی جامعه بین‌المللی نیز حمایت گردید. در عین زمان ما از شهروندان خود، حقوق و دستاوردهایی آنان وقتی مورد تجاوز قرارگیرند دفاع و حمایت می‌کنیم.»

رییس اجراییه کشور گفت که حکومت افغانستان از هیچ‌نوع تلاش برای فراهم سازی زمینه‌های توسعه تجارت، ترانزیت، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و انتقال انرژی برای مقابله با فقر، بیکاری و نزدیک سازی منطقه از راه طرح‌های اتصال منطقه‌ای دریغ نکرده است.

افغانستان

چین: در روند صلح افغانستان نقش مثبتی را بازی خواهیم کرد

به گفتۀ نخست وزیر چین، حکومت این کشور بازرگانان و سرمایه گذاران بیشتر چینی را ترغیب می‌نماید تا آنان در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

Thumbnail

لی کیگیانگ، نخست وزیرچین هنگام دیدار با عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور درحاشیۀ نشست سازمان همکاری‌های شانگ‎های درتاجیکستان، گفت که بیجنگ دررسیدن به یک مصالحۀ سیاسی درافغانستان و بازسازی این کشور، نقش مثبت بازی خواهد کرد.

او می‌افزاید که چین سیاست دوستانه‌اش را در برابر افغانستان ادامه خواهد داد و بیجنگ می‌خواهد تا اوضاع امنیتی در افغانستان، بهبود یابد.

عبدالله، روز جمعه در نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌ شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان سخنرانی کرد و در آن بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس افگنی تأکید کرد.

او گفت که دهشت‌افگنی‌یی که با افراط‌گرایی و حرکت‌های جدای طلب گره خورده یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که افغانستان در منطقه به آن روبه رو است.

او افزود که افغانستان به عنوان کشوری که در خط اول این نبرد قراردارد، بیشترین دشواری جنگ در برابر دهشت‌افگنی و افراط‌گرایی را به دوش می‌کشد.

به گفتۀ او، موجودیت پناه‌گاه‌ها و شبکه‌های حمایتی که توسط قاچاق مواد مخدر تمویل می‌گردند به مثابه شاه‌رگ حیات برای بیش‌تر این گروه‌ها عمل می‌کنند.

او گفت: «همان‌طور که شما می‌دانید ما با تمام ملت‌هایی که در این قضیه دخیل اند به ویژه با پاکستان از نزدیک کار می‌کنیم تا زیرساختارها و محل تنفس و رشد این جریان‌ها را که زمینه‌ی کمک مالی، استخدام، تربیه فکری-ایدلوژیک،‌ آموزش، فراهم آوری نیروی بشری و لوژستیک را برای آنان جهت بی‌ثبات سازی کلیت منطقه فراهم می‌سازند از میان برداریم. تعداد تلفات و زخمی‌ها در افغانستان شاهد این قضیه اند.»

آقای عبدالله گفت که افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با هراس افگنی مشترکاً همکاری کنند.

او گفت: «ما مانند همیش از دوستان منطقه‌یی خود تقاضا می‌کنیم و تأکید می‌نماییم که جنگ علیه دهشت‌افگنی، افراط‌گرایی و جدایی طلبی نیازمند تلاش مشترک و همکاری و همآهنگی نزدیک میان ما است. در قدم نخست ما باید با تمام انواع دهشت‌افگنی یک‌سان برخورد نماییم. نباید مرتکب اشتباه تفکیک میان تروریست‌ها به بد و خوب شویم.»

تلاش‌های صلح حکومت افغانستان

آقای عبدالله در سخنرانی‌اش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان نیز یادآوری کرد و گفت که کابل به تلاش‌هایش برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد.

او افزود: «حکومت وحدت ملی به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد. در اوایل این سال ما طرح جامعی را برای مصالحه و ادغام مجدد ارایه کردیم که از سوی جامعه بین‌المللی نیز حمایت گردید. در عین زمان ما از شهروندان خود، حقوق و دستاوردهایی آنان وقتی مورد تجاوز قرارگیرند دفاع و حمایت می‌کنیم.»

رییس اجراییه کشور گفت که حکومت افغانستان از هیچ‌نوع تلاش برای فراهم سازی زمینه‌های توسعه تجارت، ترانزیت، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و انتقال انرژی برای مقابله با فقر، بیکاری و نزدیک سازی منطقه از راه طرح‌های اتصال منطقه‌ای دریغ نکرده است.

هم‌رسانی کنید