تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کانکرس امریکا کمک‎‏های مالی این کشور به پاکستان را مشروط ساخت

کانگرس ایالات متحده هشدار می دهد که هرگاه وزیر دفاع این کشور، تأیید نکند که پاکستان برای شکست شبکۀ حقانی، کار کرده است، کمک های مالی واشنگتن به این کشور داده نخواهند شد.

کانگرس امریکا، کمک هفت صد میلیون دالری را به پاکستان به علت آن چه که کمک پاکستان به مأموریت نیروهای امریکایی در افغانستان گفته می شود تصویب کرده است؛ اما این کمک ها به تأیید وزیر دفاع امریکا نیاز دارند.

بربنیاد فیصلۀ کانگرس، جنرال جیمز متیس باید روشن سازد که کمک های پیشین واشنگتن به پاکستان چگونه هزینه شده اند و آیا این پول برای پشتیبانی از گروه های هراس افگن به مصرف رسیده است یا نه؟

درهمین حال ناتو بدون همکاری همسایه های افغانستان، برقراری صلح را در این کشور ممکن نمی داند.

کورنیلس زیمرمن، نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در افغانستان در این باره گفت: «صلحی در افغانستان نخواهد بود، مگر این که با همسایه های افغانستان دخیل نشویم. ما باید آنان را متقاعد سازیم که نقش سازندۀ شان در افغانستان به سود این کشورها نیز است. در این صورت ما از اوضاع کنونی باخت - باخت، به اوضاع برد - برد خواهیم رفت.»

همزمان با این، سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید که فشارهای سیاسی جهان بر پاکستان بیشتر از این افزایش خواهند یافت.

از سویی دیگر، هوگولارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل از تعهد جدی امریکا در مبارزه با هراس افگنی و کشاندن طالبان به میز مذاکرده خبر می دهد. او می گوید:  «ما در کنار صدها هزار افغان‌ خواهیم ماند که برای دفاع از کشورشان بر ضد طالبان و هم‌پیمانان هراس افگن این گروه، مبارزه می‌کنند. ما به‌ گونۀ مشترک، طالبان را متقاعد خواهیم کرد که آنان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد.»

این دیپلومات امریکایی، هستۀ مرکزی تلاش های واشنگتن را در افغانستان تأمین امنیت این کشور و تهدید نشدن جهان از سوی هراس افگنان می داند.

افغانستان

کانکرس امریکا کمک‎‏های مالی این کشور به پاکستان را مشروط ساخت

کانکرس ایالات متحده می گوید که کمک سه صد پنجاه میلیون دالری این کشور به پاکستان را به پیکار اسلام آباد با شبکۀ حقانی مشروط کرده است.

تصویر بندانگشتی

کانگرس ایالات متحده هشدار می دهد که هرگاه وزیر دفاع این کشور، تأیید نکند که پاکستان برای شکست شبکۀ حقانی، کار کرده است، کمک های مالی واشنگتن به این کشور داده نخواهند شد.

کانگرس امریکا، کمک هفت صد میلیون دالری را به پاکستان به علت آن چه که کمک پاکستان به مأموریت نیروهای امریکایی در افغانستان گفته می شود تصویب کرده است؛ اما این کمک ها به تأیید وزیر دفاع امریکا نیاز دارند.

بربنیاد فیصلۀ کانگرس، جنرال جیمز متیس باید روشن سازد که کمک های پیشین واشنگتن به پاکستان چگونه هزینه شده اند و آیا این پول برای پشتیبانی از گروه های هراس افگن به مصرف رسیده است یا نه؟

درهمین حال ناتو بدون همکاری همسایه های افغانستان، برقراری صلح را در این کشور ممکن نمی داند.

کورنیلس زیمرمن، نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در افغانستان در این باره گفت: «صلحی در افغانستان نخواهد بود، مگر این که با همسایه های افغانستان دخیل نشویم. ما باید آنان را متقاعد سازیم که نقش سازندۀ شان در افغانستان به سود این کشورها نیز است. در این صورت ما از اوضاع کنونی باخت - باخت، به اوضاع برد - برد خواهیم رفت.»

همزمان با این، سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید که فشارهای سیاسی جهان بر پاکستان بیشتر از این افزایش خواهند یافت.

از سویی دیگر، هوگولارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل از تعهد جدی امریکا در مبارزه با هراس افگنی و کشاندن طالبان به میز مذاکرده خبر می دهد. او می گوید:  «ما در کنار صدها هزار افغان‌ خواهیم ماند که برای دفاع از کشورشان بر ضد طالبان و هم‌پیمانان هراس افگن این گروه، مبارزه می‌کنند. ما به‌ گونۀ مشترک، طالبان را متقاعد خواهیم کرد که آنان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد.»

این دیپلومات امریکایی، هستۀ مرکزی تلاش های واشنگتن را در افغانستان تأمین امنیت این کشور و تهدید نشدن جهان از سوی هراس افگنان می داند.

هم‌رسانی کنید