تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

متهم‌شدن اشرف غنی به استفاده از امکانات دولت درپیکارهای انتخاباتی

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد اشرف غنی، نامزد دیگر این انتخابات را به قانون‌شکنی و کارگیری از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی‌اش متهم می‌سازند.

آقای غنی که رییس‌جمهور برحال کشور نیز است، اخیرأ شماری از برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی‌اش را در نزدیک ارگ ریاست‌جمهوری، جایی‌که به ندرت دیگران می‌توانند اجازه ورد بیابند، برگزار کرده‌است.

شماری از رقیبان اشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری، با اشاره به برگزاری این برنامه‌های انتخاباتی آقای غنی می‌گویند که شماری از مقام‌های برحال حکومت نیز در این گردهمایی‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند – کاری‌که بربنیاد قانون منع است.

در تازه‌ترین مورد، یکی از نشست‌های پیکارهای انتخاباتی آقای غنی در نزدیک ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد و تمام شرکت کننده‌گان آن نیز که کارمندان دولت بودند، از دروازۀ ادارۀ امور ریاست‌جمهوری وارد این برنامه شدند.

محمد حکیم تورسن، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که آقای غنی در موارد دیگر نیز از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار گرفته‌است: «این [برنامه] به داخل ارگ حساب می‌شود! اگر داخل ارگ نیست، این دیوارهای سمنتی چرا گذاشته شده‌است؟ ما هم می‌خواهیم که یک محفل در همان‌جا داشته باشیم ولی برای ما اجازه داده می‌شود؟»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که محمد اشرف غنی به علت مشکلات امنیتی، از این نهاد برای برگزاری پیکارهایش در این محل اجازه گرفته‌است.

قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون گفت: «در داخل ارگ برگزار نمی‌شود. آن‌ها از ما خواهش کردند که ما اکثرأ برنامه‌های خود را در تالار لویه جرگه برگزار می‌کنیم و مردم با مشکلات روبه‌رو می‌شوند و جاده‌ها مسدود می‌ماند و شکایت زیاد شده است. به همین خاطر در پیشروی ادارۀ امور یک‌جای است که با مصارف کمپاین ترتیب شده‌است.»

چند روز پیش، آقای غنی در مرکز آموزشی پولیس ولایت پروان نیز همایشی برگزار کرده بود  که در آن نیز شماری از کارمندان دولت به ویژه مشاور رییس‌جمهور شرکت کرده‌ بودند.

به همین ترتیب، عبدالحکیم نجرابی، مشاور رییس‌جمهورغنی در امور اجتماعی، به روز یک‌شنبه در برنامۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی در کاپیسا حضور داشت.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «رییس‌جمهور قانون شکن مثل اشرف غنی در تاریخ افغانستان کسی به یاد ندارد!»

برخی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور و یا پشتیبانی عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس‌جمهور و صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه را در پیکارهای انتخاباتی عبدالله عبدالله انتقاد نیز می‌کنند.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری اظهار داشت: «نیروهای امنیتی و اماکن امنیتی جایگاۀ بی‌طرف دارند در انتخابات و به هیچ صورت نباید مورد سوء استفاده به نفع تیم خاصی قرار بگیرند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، تاکنون ۷۶ مقام حکومتی را به علت پشتیبانی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری جریمه کرده‌است، اما در این میان نام‌های عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور که از عبدالله عبدالله پشتیبانی می‌کند، الماس ذاهد و عبدالحکیم نجرابی که مشاوران رییس‌جمهور غنی استند، وجود ندارند.

پیش از این، این کمیسیون شاه حسین مرتضوی مشاور رییس‌جمهور را جریمه کرد و از حق رای محرومش ساخت.

افغانستان

متهم‌شدن اشرف غنی به استفاده از امکانات دولت درپیکارهای انتخاباتی

در تازه‌ترین مورد، یکی از نشست‌های پیکارهای انتخاباتی آقای غنی در نزدیک ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد.

Thumbnail

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد اشرف غنی، نامزد دیگر این انتخابات را به قانون‌شکنی و کارگیری از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی‌اش متهم می‌سازند.

آقای غنی که رییس‌جمهور برحال کشور نیز است، اخیرأ شماری از برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی‌اش را در نزدیک ارگ ریاست‌جمهوری، جایی‌که به ندرت دیگران می‌توانند اجازه ورد بیابند، برگزار کرده‌است.

شماری از رقیبان اشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری، با اشاره به برگزاری این برنامه‌های انتخاباتی آقای غنی می‌گویند که شماری از مقام‌های برحال حکومت نیز در این گردهمایی‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند – کاری‌که بربنیاد قانون منع است.

در تازه‌ترین مورد، یکی از نشست‌های پیکارهای انتخاباتی آقای غنی در نزدیک ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد و تمام شرکت کننده‌گان آن نیز که کارمندان دولت بودند، از دروازۀ ادارۀ امور ریاست‌جمهوری وارد این برنامه شدند.

محمد حکیم تورسن، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که آقای غنی در موارد دیگر نیز از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار گرفته‌است: «این [برنامه] به داخل ارگ حساب می‌شود! اگر داخل ارگ نیست، این دیوارهای سمنتی چرا گذاشته شده‌است؟ ما هم می‌خواهیم که یک محفل در همان‌جا داشته باشیم ولی برای ما اجازه داده می‌شود؟»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که محمد اشرف غنی به علت مشکلات امنیتی، از این نهاد برای برگزاری پیکارهایش در این محل اجازه گرفته‌است.

قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون گفت: «در داخل ارگ برگزار نمی‌شود. آن‌ها از ما خواهش کردند که ما اکثرأ برنامه‌های خود را در تالار لویه جرگه برگزار می‌کنیم و مردم با مشکلات روبه‌رو می‌شوند و جاده‌ها مسدود می‌ماند و شکایت زیاد شده است. به همین خاطر در پیشروی ادارۀ امور یک‌جای است که با مصارف کمپاین ترتیب شده‌است.»

چند روز پیش، آقای غنی در مرکز آموزشی پولیس ولایت پروان نیز همایشی برگزار کرده بود  که در آن نیز شماری از کارمندان دولت به ویژه مشاور رییس‌جمهور شرکت کرده‌ بودند.

به همین ترتیب، عبدالحکیم نجرابی، مشاور رییس‌جمهورغنی در امور اجتماعی، به روز یک‌شنبه در برنامۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی در کاپیسا حضور داشت.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «رییس‌جمهور قانون شکن مثل اشرف غنی در تاریخ افغانستان کسی به یاد ندارد!»

برخی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور و یا پشتیبانی عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس‌جمهور و صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه را در پیکارهای انتخاباتی عبدالله عبدالله انتقاد نیز می‌کنند.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری اظهار داشت: «نیروهای امنیتی و اماکن امنیتی جایگاۀ بی‌طرف دارند در انتخابات و به هیچ صورت نباید مورد سوء استفاده به نفع تیم خاصی قرار بگیرند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، تاکنون ۷۶ مقام حکومتی را به علت پشتیبانی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری جریمه کرده‌است، اما در این میان نام‌های عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور که از عبدالله عبدالله پشتیبانی می‌کند، الماس ذاهد و عبدالحکیم نجرابی که مشاوران رییس‌جمهور غنی استند، وجود ندارند.

پیش از این، این کمیسیون شاه حسین مرتضوی مشاور رییس‌جمهور را جریمه کرد و از حق رای محرومش ساخت.

هم‌رسانی کنید