تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس جمهور خطوط اساسی برای مذاکره با طالبان را اعلام کرد

رییس جمهور اشرف غنی، روز سه‌شنبه (۲۲اسد) در دیدار با مسؤولان نیروهای امنیتی کشور، از پابرجایی پیمان‌های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو، حتا پس از توافق صلح با طالبان، اطمینان داده‌است.

آقای غنی گفته‌است که در روز آغاز مذاکرات با طالبان، یک اعلامیۀ مشترک اعلام خواهد شد که در آن دولت افغانستان به عنوان "دولت رسمی، مشروع و نمایندۀ تمام مردم افغانستان" و نیروهای امنیتی این کشور نیز به عنوان "شریک اصلی و قانونی جامعه جهانی" به رسمیت شناخته خواهند شد.

او با تأکید برحفظ تمامی پیمانهای امنیتی افغانستان با کشورهای جهان، افزوده است که هیچ معامله‌یی بر سرنیروهای امنیتی کشور صورت نخواهد گرفت.

آقای در این باره افزوده‌‌است: «پیمان نو میان ما و امریکا و ناتو به کار نیست. تکرار می‌کنم پیمان نو به کار نیست! یک اعلامیۀ مشترک در روزی که مذاکرات شروع شوند، صادر خواهد شد. در آن، اول این میاید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت رسمی، مشروع و نمایندۀ تمام مردم افغانستان است. دوم، قوای پرافتخار افغانستان شریک قوای بین‌المللی است. هم برای ثبات خاک و هم در مبارزه با ترورزم و تهدیدات بین‌المللی و سوم، تمام پیمان‌های بین‌المللی ما پابرجا است و در این، هیچ نوع تغییر نمیاید.»

آقای غنی اضافه کرد که توافقنامه‌یی که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان مصئون نباشد، پذیرفتنی نخواهد بود: «برای مذاکرات قید و شرط نداریم اما صلح مشروط است. اولین شرط ما این است که قوای امنیتی و دفاعی ما قابل معامله نیستند. هر کسی که به طرف شما چپ نگاه کند، با شمشیر من روبرو خواهد شد.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که انتظار می‌رود به‌زودی توافق میان امریکا و طالبان امضا شود و پس از آن مذاکرات دولت افغانستان با طالبان در یکی از کشورها، احتمالأ ناروی، آغاز شوند.

افغانستان

رییس جمهور خطوط اساسی برای مذاکره با طالبان را اعلام کرد

آقای غنی می‌گوید که روی آینده نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچ معامله‌یی صورت نخواهد گرفت.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی، روز سه‌شنبه (۲۲اسد) در دیدار با مسؤولان نیروهای امنیتی کشور، از پابرجایی پیمان‌های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو، حتا پس از توافق صلح با طالبان، اطمینان داده‌است.

آقای غنی گفته‌است که در روز آغاز مذاکرات با طالبان، یک اعلامیۀ مشترک اعلام خواهد شد که در آن دولت افغانستان به عنوان "دولت رسمی، مشروع و نمایندۀ تمام مردم افغانستان" و نیروهای امنیتی این کشور نیز به عنوان "شریک اصلی و قانونی جامعه جهانی" به رسمیت شناخته خواهند شد.

او با تأکید برحفظ تمامی پیمانهای امنیتی افغانستان با کشورهای جهان، افزوده است که هیچ معامله‌یی بر سرنیروهای امنیتی کشور صورت نخواهد گرفت.

آقای در این باره افزوده‌‌است: «پیمان نو میان ما و امریکا و ناتو به کار نیست. تکرار می‌کنم پیمان نو به کار نیست! یک اعلامیۀ مشترک در روزی که مذاکرات شروع شوند، صادر خواهد شد. در آن، اول این میاید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت رسمی، مشروع و نمایندۀ تمام مردم افغانستان است. دوم، قوای پرافتخار افغانستان شریک قوای بین‌المللی است. هم برای ثبات خاک و هم در مبارزه با ترورزم و تهدیدات بین‌المللی و سوم، تمام پیمان‌های بین‌المللی ما پابرجا است و در این، هیچ نوع تغییر نمیاید.»

آقای غنی اضافه کرد که توافقنامه‌یی که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان مصئون نباشد، پذیرفتنی نخواهد بود: «برای مذاکرات قید و شرط نداریم اما صلح مشروط است. اولین شرط ما این است که قوای امنیتی و دفاعی ما قابل معامله نیستند. هر کسی که به طرف شما چپ نگاه کند، با شمشیر من روبرو خواهد شد.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که انتظار می‌رود به‌زودی توافق میان امریکا و طالبان امضا شود و پس از آن مذاکرات دولت افغانستان با طالبان در یکی از کشورها، احتمالأ ناروی، آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید