تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رهایی ۱۲ آموزگار ربوده شده درننگرهار

دوازده آموزگار یک مدرسه دینی بنام ملا شر که چهل و نه روز پیش در ولایت ننگرهار ربوده شده بودند، دوباره رها شدند.

وزارت معارف در یک خبرنامه می گوید این افراد که در ولسوالی هسکه مینه از سوی گروه های ضد معارف ربوده شده بودند، روز شنبه دوباره رها شدند و به خانه های شان برگشتند.

در این خبرنامه گفته شده است که این افراد درنتیجه تلاش های عالمان دین و بزرگان قوم از چنگ رباینده گان رها شده اند.

افغانستان

رهایی ۱۲ آموزگار ربوده شده درننگرهار

وزارت معارف در یک خبرنامه می گوید این افراد که در ولسوالی هسکه مینه از سوی گروه های ضد معارف ربوده شده بودند.

Thumbnail

دوازده آموزگار یک مدرسه دینی بنام ملا شر که چهل و نه روز پیش در ولایت ننگرهار ربوده شده بودند، دوباره رها شدند.

وزارت معارف در یک خبرنامه می گوید این افراد که در ولسوالی هسکه مینه از سوی گروه های ضد معارف ربوده شده بودند، روز شنبه دوباره رها شدند و به خانه های شان برگشتند.

در این خبرنامه گفته شده است که این افراد درنتیجه تلاش های عالمان دین و بزرگان قوم از چنگ رباینده گان رها شده اند.

هم‌رسانی کنید