تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

در تیراندازی پسر یک عضو تازۀ مجلس در کابل دوتن زخمی شده‌اند

در نتیجۀ تیراندازی پسر یک عضو تازۀ مجلس نماینده‌گان و شماری از تفنگ‌داران دیگر در کابل، دو تن مشمول یک کودک زخمی شده‌اند.

این تیراندازی، شب‌گذشته در منطقۀ دیوان بیگی از مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل رخ‌ داده‌است.

گواهان رویداد می‌گویند کسانی‌که باهم درگیر شدند و بر یگدیگر تیراندازی کردند بستگان دو عضو مجلس نماینده‌گان استند.

سیف‌الرحمان کمال، باشندۀ دیوان بیگی و گواه این تیراندازی گفت: «[بر موتر] پسر حاجی نعیم وردک ترافیک که عضو مجلس نماینده‌گان است، فیر می‌شود که در این رویداد برادر من هم زخمی شده‌است.»

فریاد، کودک دوازده‌ ساله‌یی است که در این رویداد زخمی شده‌است. او اکنون در یکی از شفاخانه‌های کابل بستری است: «پشت نان برآمدم، کمی پیشتر رفتم؛ آن‌جا بچه‌ها بودند و فیر هوایی کردند و پس از آن یکی بر پایم زد.»

در همین حال، مادر و پدر فریاد می‌گویند که از زورگویی‌ها و ایجاد وحشت در کابل، ستوه آمده‌اند. آن‌ها خواهان بازداشت و به محاکمه کشاندن عاملان زخمی شدن پسرشان استند.

نسیمه، مادر فریاد گفت: «کسانی‌که وکیل می‌شود، به مقام و منزلت می‌رسد آیا همین تقدیرش است که به غریب ضرر برسانند؟»

احمد شفیق مومند، پدر فریاد نیز افزود: «چند برادر دیگری که در موتر می‌رفتند، ساحۀ موتر را قید کردند، تفنگ‌چه را کشیدند و ضربه کردند.»

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله اما می‌گوید که دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌‎اند: «دو تن را ما در پیوند به این رویداد بازداشت کردیم و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

همزمان با این، روزگذشته درگیری مسلحانه در مقر شورای ولایتی هرات نیز برای ساعت‌ها باعث وحشت در میان باشنده‌گان شهر هرات شد.

گواهان رویداد، می‌گویند که نگهبانان رییس شورای ولایتی هرات و شماری اعضای دیگر این شورا بر همدیگر شلیک کردند.

در این تیراندازی‌ها که علت آن اختلاف‌ها میان اعضای شورای ولایتی هرات خوانده می‌شود، دو تن به شمول یک عضو این شورا زخمی شده‌اند.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در این باره گفت: «فعلأ دروازۀ شورای ولایتی بسته شد... تا زمانی‌که معلومات خوده شریک بسازند [دروازه بسته خواهد ماند].»

شماری از باشنده‌گان هرات، با انتقاد از اعضای شورای ولایتی این ولایت می‌گویند که از دادن رأی به آنان پشیمان استند.

میرویس عمری، باشندۀ هرات اظهار داشت: «به‌ عوض این‌که این‌ها از حقوق مردم دفاع کنند، جنگ می‌کنند.»

منابع می‌گویند که اعضای شورای ولایتی هرات ماه‌ها می‌شود که باهم اختلاف دارند. اما این نخستین باری است که درگیری مسلحانه میان آنان رخ می‌دهد.

نیروهای امنیتی، تمامی محافظان رییس شورای ولایتی و دیگر اعضای این شورا را در پیوند به این رویداد باخود برده‌اند.

افغانستان

در تیراندازی پسر یک عضو تازۀ مجلس در کابل دوتن زخمی شده‌اند

گواهان رویداد می‌گویند کسانی‌که باهم درگیر شدند و بر یگدیگر تیراندازی کردند بستگان دو عضو مجلس نماینده‌گان استند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ تیراندازی پسر یک عضو تازۀ مجلس نماینده‌گان و شماری از تفنگ‌داران دیگر در کابل، دو تن مشمول یک کودک زخمی شده‌اند.

این تیراندازی، شب‌گذشته در منطقۀ دیوان بیگی از مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل رخ‌ داده‌است.

گواهان رویداد می‌گویند کسانی‌که باهم درگیر شدند و بر یگدیگر تیراندازی کردند بستگان دو عضو مجلس نماینده‌گان استند.

سیف‌الرحمان کمال، باشندۀ دیوان بیگی و گواه این تیراندازی گفت: «[بر موتر] پسر حاجی نعیم وردک ترافیک که عضو مجلس نماینده‌گان است، فیر می‌شود که در این رویداد برادر من هم زخمی شده‌است.»

فریاد، کودک دوازده‌ ساله‌یی است که در این رویداد زخمی شده‌است. او اکنون در یکی از شفاخانه‌های کابل بستری است: «پشت نان برآمدم، کمی پیشتر رفتم؛ آن‌جا بچه‌ها بودند و فیر هوایی کردند و پس از آن یکی بر پایم زد.»

در همین حال، مادر و پدر فریاد می‌گویند که از زورگویی‌ها و ایجاد وحشت در کابل، ستوه آمده‌اند. آن‌ها خواهان بازداشت و به محاکمه کشاندن عاملان زخمی شدن پسرشان استند.

نسیمه، مادر فریاد گفت: «کسانی‌که وکیل می‌شود، به مقام و منزلت می‌رسد آیا همین تقدیرش است که به غریب ضرر برسانند؟»

احمد شفیق مومند، پدر فریاد نیز افزود: «چند برادر دیگری که در موتر می‌رفتند، ساحۀ موتر را قید کردند، تفنگ‌چه را کشیدند و ضربه کردند.»

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله اما می‌گوید که دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌‎اند: «دو تن را ما در پیوند به این رویداد بازداشت کردیم و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

همزمان با این، روزگذشته درگیری مسلحانه در مقر شورای ولایتی هرات نیز برای ساعت‌ها باعث وحشت در میان باشنده‌گان شهر هرات شد.

گواهان رویداد، می‌گویند که نگهبانان رییس شورای ولایتی هرات و شماری اعضای دیگر این شورا بر همدیگر شلیک کردند.

در این تیراندازی‌ها که علت آن اختلاف‌ها میان اعضای شورای ولایتی هرات خوانده می‌شود، دو تن به شمول یک عضو این شورا زخمی شده‌اند.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در این باره گفت: «فعلأ دروازۀ شورای ولایتی بسته شد... تا زمانی‌که معلومات خوده شریک بسازند [دروازه بسته خواهد ماند].»

شماری از باشنده‌گان هرات، با انتقاد از اعضای شورای ولایتی این ولایت می‌گویند که از دادن رأی به آنان پشیمان استند.

میرویس عمری، باشندۀ هرات اظهار داشت: «به‌ عوض این‌که این‌ها از حقوق مردم دفاع کنند، جنگ می‌کنند.»

منابع می‌گویند که اعضای شورای ولایتی هرات ماه‌ها می‌شود که باهم اختلاف دارند. اما این نخستین باری است که درگیری مسلحانه میان آنان رخ می‌دهد.

نیروهای امنیتی، تمامی محافظان رییس شورای ولایتی و دیگر اعضای این شورا را در پیوند به این رویداد باخود برده‌اند.

هم‌رسانی کنید