تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید نهادهای داخلی و خارجی برجلوگیری از آدم‌ربایی‌ و قاچاق انسان

شماری از نهادهای داخلی و خارجی در یک کارگاه آموزشی دو روزه در کابل راه‌های جلوگیری از آدم‌ربایی‌ها و قاچاق انسان را در افغانستان به بررسی گرفته اند. 

آنان از حکومت می‌خواهند که در این زمینه‌ها به گونه جدی کار کند و نیز نهادهای دیگر دولتی و غیردولتی را به همکاری در این راستا فرا می‌خوانند.

در این کارگاه که به همکاری نهاد کانادایی «وار چایلد» یا کودک جنگ روز دوشنبه آغاز شده بود، شصت عضو نهادهای گونه‌گون داخلی و خارجی روی جلوگیری از آدم ربایی‌ها و قاچاق انسان به بحث و گفتگو پرداختند.

فرید رایید، مشاور فنی نهاد وار چایلد، در باره چگونه‌گی برگزاری این کارگاه گفت: «نباید اجازه بدهیم که افغانستان (از بُعد آدم‌ربایی و قاچاق انسان) به رده پایین‌‍تری سقوط کند؛ زیرا ما اکنون هم با مشکلاتی چون آدم ربایی روبه‌رو استیم.»
   
در همین حال، نجیب الله زدران ببرک زی، هماهنگ کننده حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در این نشست حضور داشت، گفت آدم ربایی‌ها و قاچاق انسان در افغانستان هنوزهم نگران کننده است. 

او گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر هم از قاچاق انسان، رفتن نوجوانان به ویژه اطفال زیر سن، در همه مواردی که است، نگران است.»

شرکت کننده‌گان این کارگاه آموزشی در یک قطعنامه یازده بندی از حکومت و نهادهای دولتی و غیردولتی خواستند که برای از میان برداشتن چالش هایی چون آدم‌ربایی و قاچاق انسان به گونه جدی بکوشند.

وسی الله مجددی، مسوول تطبیق برنامه‌های نهاد وار چایلد در باره خواست‌های شرکت کننده‌گان این کارگاه، گفت: «تمام ادارات ذیربط در قضایای قاچاق، اختطاف انسان و نقض حقوق طفل به خصوص بچه بازی، باید به این گزارش ها بپردازند.»

افغانستان در چند سال اخیر از رهگذر قاچاق انسان بیشتر آسیب‌پذیر بوده است. 

در سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۴۶ هزار شهروند افغانستان از کشورهای اروپایی درخواست پناهجویی کرده بودند؛ کسانی که بیشتر از راه‎های غیرقانونی و با کمک قاچاق بران انسان به این کشورها می‎روند و مدت‎های درازی را در کشورهای دیگر در مسیر راه‎ها سپری می‎کنند.

افغانستان

تأکید نهادهای داخلی و خارجی برجلوگیری از آدم‌ربایی‌ و قاچاق انسان

شرکت کننده‌گان این گارگاه از حکومت خواستند که در جلوگیری از آدم‌ربایی و قاچاق انسان به گونه جدی کار کند.  

تصویر بندانگشتی

شماری از نهادهای داخلی و خارجی در یک کارگاه آموزشی دو روزه در کابل راه‌های جلوگیری از آدم‌ربایی‌ها و قاچاق انسان را در افغانستان به بررسی گرفته اند. 

آنان از حکومت می‌خواهند که در این زمینه‌ها به گونه جدی کار کند و نیز نهادهای دیگر دولتی و غیردولتی را به همکاری در این راستا فرا می‌خوانند.

در این کارگاه که به همکاری نهاد کانادایی «وار چایلد» یا کودک جنگ روز دوشنبه آغاز شده بود، شصت عضو نهادهای گونه‌گون داخلی و خارجی روی جلوگیری از آدم ربایی‌ها و قاچاق انسان به بحث و گفتگو پرداختند.

فرید رایید، مشاور فنی نهاد وار چایلد، در باره چگونه‌گی برگزاری این کارگاه گفت: «نباید اجازه بدهیم که افغانستان (از بُعد آدم‌ربایی و قاچاق انسان) به رده پایین‌‍تری سقوط کند؛ زیرا ما اکنون هم با مشکلاتی چون آدم ربایی روبه‌رو استیم.»
   
در همین حال، نجیب الله زدران ببرک زی، هماهنگ کننده حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در این نشست حضور داشت، گفت آدم ربایی‌ها و قاچاق انسان در افغانستان هنوزهم نگران کننده است. 

او گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر هم از قاچاق انسان، رفتن نوجوانان به ویژه اطفال زیر سن، در همه مواردی که است، نگران است.»

شرکت کننده‌گان این کارگاه آموزشی در یک قطعنامه یازده بندی از حکومت و نهادهای دولتی و غیردولتی خواستند که برای از میان برداشتن چالش هایی چون آدم‌ربایی و قاچاق انسان به گونه جدی بکوشند.

وسی الله مجددی، مسوول تطبیق برنامه‌های نهاد وار چایلد در باره خواست‌های شرکت کننده‌گان این کارگاه، گفت: «تمام ادارات ذیربط در قضایای قاچاق، اختطاف انسان و نقض حقوق طفل به خصوص بچه بازی، باید به این گزارش ها بپردازند.»

افغانستان در چند سال اخیر از رهگذر قاچاق انسان بیشتر آسیب‌پذیر بوده است. 

در سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۴۶ هزار شهروند افغانستان از کشورهای اروپایی درخواست پناهجویی کرده بودند؛ کسانی که بیشتر از راه‎های غیرقانونی و با کمک قاچاق بران انسان به این کشورها می‎روند و مدت‎های درازی را در کشورهای دیگر در مسیر راه‎ها سپری می‎کنند.

هم‌رسانی کنید