تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تأکید جنرال میلر به مبارزه با هراس‌افگنی و حمایت از نیروهای افغان

جنرال سکایت میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع روز سه‌شنبه (۲۴ ثور) در سفرش به ولایت هرات تأکید می‌کند که ناتو و جامعۀ جهانی در کنار حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان، در کار مبارزه با هراس‌افگنی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان نیز، متعهد استند.
 
 جنرال اسکات میلر می‌گوید: «شما می‌دانید که من به صلح متعهد استم، اما هم‌زمان با این من می‌دانم که جنگ نیز است و ما به پشتیبانی از شما دراین جنگ، متعهد استیم.»
 
او شماری از مقام‌های ارشد امنیتی کشور از بهر بررسی اوضاع امنیتی حوزۀ غرب کشور، به ولایت هرات سفر کرده‌اند.
 
در همین حال، مقام‌های ارشد امنیتی کشور می‌گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هراس‌افگنان را در سراسر کشور سرکوب کرده‌اند.
 
این مقام‌ها می‌افزایند که نیروهای امنیتی در هفته‌های پسین از حملات گُسترده طالبان جلوگیری کرده‌اند و تلفات سنگینی بر این گروه، وارد شده‌است.
 
محمدیاسین ضیا، معاون وزارت دفاع‌ ملی می‌گوید: «در صورت بروز کدام مشکل در دور ترین نقطه کشور، انشاالله نیروهای دولتی به کمک و همکاری‌شان می‌رسند و مطمین باشند که دشمن درین جنگ بهاری، شکست خورده‌اند.»
 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله نیز می‌گوید که هرات اهمیت ویژه برای افغانستان و این ولایت یکی از «شهرک‌های اقتصادی است و همچنان دهلیزی است به شورشگرا و دشمنان افغانستان که از جنوب غرب و شمال غرب کشور خود را می‌رسانند.»
 
از سوی دیگر، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که جامعۀ جهانی به ویژه امریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان در درازمدت، متعهد استند.
 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: «حمایت حکومت امریکا و دوست‌های بین‌المللی ما دوام‌دار است و حمایت مطقعه‌یی نیست و این موضوع را و اطمینان خود را به افغانان و به حوزه غرب دادند که هم در مسألۀ جنگ و در میدان‌های نبرد نیروهای امنیتی را پشتیبانی می‌کنند و هم کار سر صلح روان است.«
 
این هیات ارشد امنیتی در حالی به ولایت هرات سفر کرده‌اند که شماری از بخش‌های حوزۀ غرب کشور در هفته‌‎های پسین گواه درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند.

افغانستان

تأکید جنرال میلر به مبارزه با هراس‌افگنی و حمایت از نیروهای افغان

این فرمانده نیروهای خارجی در کشور می‌گوید که هماهنگی‌های لازم میان نیروهای امنیتی افغان و حمایت قاطع در کار سرکوب طالبان، وجود دارد.

Thumbnail

جنرال سکایت میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع روز سه‌شنبه (۲۴ ثور) در سفرش به ولایت هرات تأکید می‌کند که ناتو و جامعۀ جهانی در کنار حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان، در کار مبارزه با هراس‌افگنی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان نیز، متعهد استند.
 
 جنرال اسکات میلر می‌گوید: «شما می‌دانید که من به صلح متعهد استم، اما هم‌زمان با این من می‌دانم که جنگ نیز است و ما به پشتیبانی از شما دراین جنگ، متعهد استیم.»
 
او شماری از مقام‌های ارشد امنیتی کشور از بهر بررسی اوضاع امنیتی حوزۀ غرب کشور، به ولایت هرات سفر کرده‌اند.
 
در همین حال، مقام‌های ارشد امنیتی کشور می‌گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هراس‌افگنان را در سراسر کشور سرکوب کرده‌اند.
 
این مقام‌ها می‌افزایند که نیروهای امنیتی در هفته‌های پسین از حملات گُسترده طالبان جلوگیری کرده‌اند و تلفات سنگینی بر این گروه، وارد شده‌است.
 
محمدیاسین ضیا، معاون وزارت دفاع‌ ملی می‌گوید: «در صورت بروز کدام مشکل در دور ترین نقطه کشور، انشاالله نیروهای دولتی به کمک و همکاری‌شان می‌رسند و مطمین باشند که دشمن درین جنگ بهاری، شکست خورده‌اند.»
 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله نیز می‌گوید که هرات اهمیت ویژه برای افغانستان و این ولایت یکی از «شهرک‌های اقتصادی است و همچنان دهلیزی است به شورشگرا و دشمنان افغانستان که از جنوب غرب و شمال غرب کشور خود را می‌رسانند.»
 
از سوی دیگر، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که جامعۀ جهانی به ویژه امریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان در درازمدت، متعهد استند.
 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: «حمایت حکومت امریکا و دوست‌های بین‌المللی ما دوام‌دار است و حمایت مطقعه‌یی نیست و این موضوع را و اطمینان خود را به افغانان و به حوزه غرب دادند که هم در مسألۀ جنگ و در میدان‌های نبرد نیروهای امنیتی را پشتیبانی می‌کنند و هم کار سر صلح روان است.«
 
این هیات ارشد امنیتی در حالی به ولایت هرات سفر کرده‌اند که شماری از بخش‌های حوزۀ غرب کشور در هفته‌‎های پسین گواه درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید