تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بیجاشدن هزارن خانواده درنتیجه نبردها میان طالبان و داعش درننگرهار

مقام های محلی ولایت ننگرهار روز سه شنبه (۲۱جوزا) گفته اند که نبردهای اخیر میان جنگجویان و طالبان در این ولایت سبب شده اند تا در حدود ۱۳هزار خانواده، خانه‌هایشان را ترک کنند و به جاهای امن پناه ببرند.

مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند که بیشتر این بیجاه شده‌گان در شهرک شیخ مصری در ولسوالی سرخ رود جابه جا شده‌اند.

در همین حال این بیجا شده‌گان می‌گویند که در وضعیتی بدی شب و روز را سپری می‌کنند.

اعتبارخان ۷۰ ساله که باشندۀ اصلی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار است اکنون دراین جا در شهرک شیخ مصری در ولسوالی سرخ رود ننگرهار کوچیده است.

اعتبارخان می‌گوید که نزدیک به یک ماه پیش به علت نبرد سخت میان داعشیان و طالبان خانه‌اش را ترک کرده است و همراه با خانواده‌اش به اینجا کوچیده است.

اعتبارخان گفت: «زمانی که جنگ صورت گرفت فقد کودکان را نجات دادیم و از محل فرار کردیم و فعلن هیچ چیز نداریم.»

این بیجا شده‌گان می‌گویند که در وضعیتی بد شب و روز را سپری می‌کنند آنان از نهادهای مسوول می‌خواهند که برایشان کمک بکنند.

مظهر گفت: «ما از ظلم بسیار خانه‌های خود را ترک کردیم و این جا سه فامیل دریک اتاق زنده‌گی می‌کنیم.»

نصیب گفت: «داعشیان برای ما می‌گفتند که شما را می‌کشیم و خانه‌های تان را با بم ویران می‌کنیم و از این محل فرار کنید و اگر فرار نکردین مسوولیت بعدی به دوش خود تان خواهد بود و بیشتر افراد داعشیان از وزیرستان، پاکستان و قندهار بودند.»

مقام‌‎های محلی ننگرهار می‌گویند که می‌کوشند تا به مشکلات این بیجا شده‌گان رسیده‌گی کنند.

نجیب‌الله قیومی، رییس مهاجران و عودت کننده‌گان ننگرهار گفت: «دریک و نیم ماۀ گذشته به دلیل جنگ‌‌ها از ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ۱۳۳۰۰ فامیل در مرکز شهر جلال آباد و اطراف آن مسکن گزین شده‌اند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست مهاجران و عودت کننده‌گان ننگرهار نشان می‌دهند که در حدود ۱۳هزار خانواده در یک و نیم ماه اخیر به علت نبرد سخت میان داعشیان و طالبان در ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار خانه‌هایشان را ترک کرده اند و به جاهای امن پناه برده‌اند.

افغانستان

بیجاشدن هزارن خانواده درنتیجه نبردها میان طالبان و داعش درننگرهار

مقام‌های محلی می‌گویند که شمار زیاد این خانواده‌ها در اطراف شهر جلال آباد مستقر شده اند. 

تصویر بندانگشتی

مقام های محلی ولایت ننگرهار روز سه شنبه (۲۱جوزا) گفته اند که نبردهای اخیر میان جنگجویان و طالبان در این ولایت سبب شده اند تا در حدود ۱۳هزار خانواده، خانه‌هایشان را ترک کنند و به جاهای امن پناه ببرند.

مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند که بیشتر این بیجاه شده‌گان در شهرک شیخ مصری در ولسوالی سرخ رود جابه جا شده‌اند.

در همین حال این بیجا شده‌گان می‌گویند که در وضعیتی بدی شب و روز را سپری می‌کنند.

اعتبارخان ۷۰ ساله که باشندۀ اصلی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار است اکنون دراین جا در شهرک شیخ مصری در ولسوالی سرخ رود ننگرهار کوچیده است.

اعتبارخان می‌گوید که نزدیک به یک ماه پیش به علت نبرد سخت میان داعشیان و طالبان خانه‌اش را ترک کرده است و همراه با خانواده‌اش به اینجا کوچیده است.

اعتبارخان گفت: «زمانی که جنگ صورت گرفت فقد کودکان را نجات دادیم و از محل فرار کردیم و فعلن هیچ چیز نداریم.»

این بیجا شده‌گان می‌گویند که در وضعیتی بد شب و روز را سپری می‌کنند آنان از نهادهای مسوول می‌خواهند که برایشان کمک بکنند.

مظهر گفت: «ما از ظلم بسیار خانه‌های خود را ترک کردیم و این جا سه فامیل دریک اتاق زنده‌گی می‌کنیم.»

نصیب گفت: «داعشیان برای ما می‌گفتند که شما را می‌کشیم و خانه‌های تان را با بم ویران می‌کنیم و از این محل فرار کنید و اگر فرار نکردین مسوولیت بعدی به دوش خود تان خواهد بود و بیشتر افراد داعشیان از وزیرستان، پاکستان و قندهار بودند.»

مقام‌‎های محلی ننگرهار می‌گویند که می‌کوشند تا به مشکلات این بیجا شده‌گان رسیده‌گی کنند.

نجیب‌الله قیومی، رییس مهاجران و عودت کننده‌گان ننگرهار گفت: «دریک و نیم ماۀ گذشته به دلیل جنگ‌‌ها از ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ۱۳۳۰۰ فامیل در مرکز شهر جلال آباد و اطراف آن مسکن گزین شده‌اند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست مهاجران و عودت کننده‌گان ننگرهار نشان می‌دهند که در حدود ۱۳هزار خانواده در یک و نیم ماه اخیر به علت نبرد سخت میان داعشیان و طالبان در ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار خانه‌هایشان را ترک کرده اند و به جاهای امن پناه برده‌اند.

هم‌رسانی کنید