تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افراد ناشناس یک مکتب دخترانه را در مرکز ولایت فراه آتش زدند

مقام‌های محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان، می‌گویند که شب گذشته، افراد ناشناس مکتب متوسطۀ دخترانۀ "شهید بنفشه" را در روستای "تیوسک" در مرکز این ولایت به آتش کشیده‌اند.

ولایت فراه، اخیرأ به یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان مبدل شده‌است. چند ماه پیش طالبان با حمله بر این ولایت، بخش‌هایی از مرکز آن را در اختیار گرفتند.

ریاست معارف فراه، می‌گوید که نزدیک به یک‌هزار دانش‌آموز دختر در این مکتب آموزش می‌دیدند. به گفتۀ محمدصادق حلیمی، تمامی ابزارهای آموزشی و ساختمان این مکتب سوخته است.

افغانستان

افراد ناشناس یک مکتب دخترانه را در مرکز ولایت فراه آتش زدند

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ولایت فراه، نزدیک به یک‌هزار دختر در دوره‌های ابتداییه و متوسط در این مکتب آموزش می‌دیدند.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان، می‌گویند که شب گذشته، افراد ناشناس مکتب متوسطۀ دخترانۀ "شهید بنفشه" را در روستای "تیوسک" در مرکز این ولایت به آتش کشیده‌اند.

ولایت فراه، اخیرأ به یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان مبدل شده‌است. چند ماه پیش طالبان با حمله بر این ولایت، بخش‌هایی از مرکز آن را در اختیار گرفتند.

ریاست معارف فراه، می‌گوید که نزدیک به یک‌هزار دانش‌آموز دختر در این مکتب آموزش می‌دیدند. به گفتۀ محمدصادق حلیمی، تمامی ابزارهای آموزشی و ساختمان این مکتب سوخته است.

هم‌رسانی کنید