تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اداره ثبت احوال نفوس تاکنون ۵میلیون شناس‌نامه ورقی توزیع کرده‌است

اداره ثبت احوال نفوس، می‌گوید که در پنج ماه اخیر، در حدود پنج میلیون شناس‎‌نامۀ ورقی در کشور توزیع شده‌اند.

این شناس‌نامه‌ها، تاکنون ثبت بانک اطلاعاتی نشده‌‎اند و قرار است پس از ماه سرطان امسال کار ثبت این شناس‌نامه‌ها آغاز شوند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس در این باره گفت: «کمپاین ملی توزیع تذکره در سراسر افغانستان از ماه دلو سال ۱۳۹۶ آغاز شد تا کنون ادامه دارد و در حدود پنج میلیون توزیع شده است.»

از سویی دیگر، مسؤولان اداره مستقل ارگان‌های محلی، می‌گویند که شناس‌نامه‌های ورقی ازبهر تهدیدهای امنیتی در نُه ولایت تنها در مرکزهای این ولایت‌ها توزیع شده اند.

تیمورشاران، معین پالیسی و مسلکی ارگان های محلی اظهار داشت: «مسلۀ توزیع تذکره مربوط اداره ثبت احوال نفوس است. تمام تلاش و هدف ما این بوده که ما بتوانیم در سطح ولسوالی ها پروسه توزیع را تسهیل ببخشیم.»

این مسؤل اداره ثبت احوال نفوس، از بهر نگرانی‌ها ازبهر مداخلۀ احتمالی مسؤولان محلی در کار توزیع شناس‌نامه‎های ورقی در شماری از ولایت‌ها، روز دوشنبه (۴سرطان) به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود.

به گفتۀ مسؤولان اداره ثبت احوال نفوس، پس از آن‌که روند ثبت شناس‌نامه‌های ورقی  در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس به پایان برسد، این اطلاعات با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته خواهد شد تا روشن گردد که جلو تقلب در انتخابات گرفته شود.

افغانستان

اداره ثبت احوال نفوس تاکنون ۵میلیون شناس‌نامه ورقی توزیع کرده‌است

مسؤولان اداره ارگان‌های محلی، در حالی‌که نقش این نهاد را تسهیل کننده برای ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌دانند، اما می‌گوید که ازبهروجود تهدیدهای امنیتی در نُه ولایت کشور، شناس‌نامه‌‍ها تنها در مرکز این ولایت‌ها توزیع شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ثبت احوال نفوس، می‌گوید که در پنج ماه اخیر، در حدود پنج میلیون شناس‎‌نامۀ ورقی در کشور توزیع شده‌اند.

این شناس‌نامه‌ها، تاکنون ثبت بانک اطلاعاتی نشده‌‎اند و قرار است پس از ماه سرطان امسال کار ثبت این شناس‌نامه‌ها آغاز شوند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس در این باره گفت: «کمپاین ملی توزیع تذکره در سراسر افغانستان از ماه دلو سال ۱۳۹۶ آغاز شد تا کنون ادامه دارد و در حدود پنج میلیون توزیع شده است.»

از سویی دیگر، مسؤولان اداره مستقل ارگان‌های محلی، می‌گویند که شناس‌نامه‌های ورقی ازبهر تهدیدهای امنیتی در نُه ولایت تنها در مرکزهای این ولایت‌ها توزیع شده اند.

تیمورشاران، معین پالیسی و مسلکی ارگان های محلی اظهار داشت: «مسلۀ توزیع تذکره مربوط اداره ثبت احوال نفوس است. تمام تلاش و هدف ما این بوده که ما بتوانیم در سطح ولسوالی ها پروسه توزیع را تسهیل ببخشیم.»

این مسؤل اداره ثبت احوال نفوس، از بهر نگرانی‌ها ازبهر مداخلۀ احتمالی مسؤولان محلی در کار توزیع شناس‌نامه‎های ورقی در شماری از ولایت‌ها، روز دوشنبه (۴سرطان) به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود.

به گفتۀ مسؤولان اداره ثبت احوال نفوس، پس از آن‌که روند ثبت شناس‌نامه‌های ورقی  در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس به پایان برسد، این اطلاعات با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته خواهد شد تا روشن گردد که جلو تقلب در انتخابات گرفته شود.

هم‌رسانی کنید