تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

آهویی‌که پایش را از دست داده بود صاحب پای مصنوعی شد

آهویی که یک پایش را در نتیجۀ شلیک یک گلوله به گونۀ تصادفی پایش را در ولایت تخار از دست داده بود، اکنون صاحب پای مصنوعی شده است.

کمیتۀ سویدن در شهر تالقان ولایت تخار، برای این آهو پای مصنوعی ساخته است.

به گفتۀ نماینده‌گی کمیتۀ سویدن در تخار، این آهو چندی پیش در حالی‌که یک پایش قطع شده بود، به این نهاد سپرده شد.

خبرگزاری پژواک، گزارش می‌دهد که یکی از بانشده‌گان تخار، این آهو را به نماینده‌گی کمیتۀ سویدن در تخار سپرده بود.

اکنون این آهو با پای مصنوعی به آسانی گشت وگذار می‌کند. 

در بارۀ هویت کسی که این آهو را به کمیته سویدن سپرده است واین که این آهو از کجا پیدا شده‌است، کمیته سویدن اطلاعات ارایه نکرده است.

افغانستان

آهویی‌که پایش را از دست داده بود صاحب پای مصنوعی شد

Thumbnail

آهویی که یک پایش را در نتیجۀ شلیک یک گلوله به گونۀ تصادفی پایش را در ولایت تخار از دست داده بود، اکنون صاحب پای مصنوعی شده است.

کمیتۀ سویدن در شهر تالقان ولایت تخار، برای این آهو پای مصنوعی ساخته است.

به گفتۀ نماینده‌گی کمیتۀ سویدن در تخار، این آهو چندی پیش در حالی‌که یک پایش قطع شده بود، به این نهاد سپرده شد.

خبرگزاری پژواک، گزارش می‌دهد که یکی از بانشده‌گان تخار، این آهو را به نماینده‌گی کمیتۀ سویدن در تخار سپرده بود.

اکنون این آهو با پای مصنوعی به آسانی گشت وگذار می‌کند. 

در بارۀ هویت کسی که این آهو را به کمیته سویدن سپرده است واین که این آهو از کجا پیدا شده‌است، کمیته سویدن اطلاعات ارایه نکرده است.

هم‌رسانی کنید