تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پیروزی یک زن مهاجر افغان در انتخابات میان دورۀ امریکا

صفیه وزیر بیست وهفت ساله که مادر دو فرزند است با خانواده اش چند سال قبل بخاطر هراس از آزار و اذیت طالبان از افغانستان خارج شد و به ازبکستان رفت و در سال ۲۰۰۷ میلادی با مادرش به امریکا پناهنده شد.  

بربنیاد گزارش نهاد ناظر کانکورد، در انتخابات میان دوره‌یی وی توانست دینیس ساسی، نامزد جمهوری خواهان در شهر نیوهمشر را شکست دهد. 

گفته می‌شود که خانم صفیه نخستین زن مهاجر است که در مجلس نماینده‌گان ایالتی راه می یابد. 

در همین حال، گوپال تیمسینا، یک مهاجر نیپالی که برای نخستین بار در این ایالت در انتخابات شرکت کرده است در باره پیروزی خانم صفیه چنین می‌گوید:«نامزدی وی (صفیه) در انتخابات مرا واداشت تا برای رأی دادن ثبت نام کنم.»

این مرد نیپالی در سال ۲۰۰۸ میلادی به امریکا مهاجرت کرد. 

وی می افزاید:«احساس خوبی به آدم رخ می دهد وقتی میبینی که مهاجرین در حال پیشرفت استند، خصوصا مهاجرانی که روزهای سختی را تجربه کرده اند.»

براساس نتایج غیر رسمی نهادهای انتخاباتی، صفیه وزیری توانسته است با اخذ یک اکثریت چشمگیر از آرا حریف جمهوری خواه اش را شکست بدهد. 

این خانم افغان که ۲۷ سال دارد، توانست چند ماه قبل در انتخابات مقدماتی ایالتی، رقیب خود را که برای چهار دوره در مجلس ایالتی نیوهمشر نمایندگی کرده بود، شکست بدهد.

انتخابات میان دوره‌‌یی ایالات متحده امریکا روز گذشته برگزار شد.

 علاوه بر نماینده‌گان سنا و مجلس نماینده‌گان کنگره فدرال، رأی گیری برای انتخاب شماری از نماینده‌گان مجلس‌های ایالتی و فرمانداران چند ایالت دیگر در این کشور نیز صورت گرفت.

 نتیجۀ این انتخابات تا هنوز نهایی نشده است ولی آمارهای نخستین از این انتخابات نشان می‌دهند که دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس نماینده‌گان را به دست آورده‌اند.

صفیه وزیر شش ساله بود که با خانواده از افغانستان به ازبکستان مهاجرت کرد و در سال  ۲۰۰۷ میلادی با مادرش به امریکا پناهنده شد.

 

جهان

پیروزی یک زن مهاجر افغان در انتخابات میان دورۀ امریکا

براساس نتایج غیر رسمی نهادهای انتخاباتی، صفیه وزیری توانسته است با اخذ یک اکثریت چشمگیر از آرا حریف جمهوری خواه اش را شکست بدهد. 

Thumbnail

صفیه وزیر بیست وهفت ساله که مادر دو فرزند است با خانواده اش چند سال قبل بخاطر هراس از آزار و اذیت طالبان از افغانستان خارج شد و به ازبکستان رفت و در سال ۲۰۰۷ میلادی با مادرش به امریکا پناهنده شد.  

بربنیاد گزارش نهاد ناظر کانکورد، در انتخابات میان دوره‌یی وی توانست دینیس ساسی، نامزد جمهوری خواهان در شهر نیوهمشر را شکست دهد. 

گفته می‌شود که خانم صفیه نخستین زن مهاجر است که در مجلس نماینده‌گان ایالتی راه می یابد. 

در همین حال، گوپال تیمسینا، یک مهاجر نیپالی که برای نخستین بار در این ایالت در انتخابات شرکت کرده است در باره پیروزی خانم صفیه چنین می‌گوید:«نامزدی وی (صفیه) در انتخابات مرا واداشت تا برای رأی دادن ثبت نام کنم.»

این مرد نیپالی در سال ۲۰۰۸ میلادی به امریکا مهاجرت کرد. 

وی می افزاید:«احساس خوبی به آدم رخ می دهد وقتی میبینی که مهاجرین در حال پیشرفت استند، خصوصا مهاجرانی که روزهای سختی را تجربه کرده اند.»

براساس نتایج غیر رسمی نهادهای انتخاباتی، صفیه وزیری توانسته است با اخذ یک اکثریت چشمگیر از آرا حریف جمهوری خواه اش را شکست بدهد. 

این خانم افغان که ۲۷ سال دارد، توانست چند ماه قبل در انتخابات مقدماتی ایالتی، رقیب خود را که برای چهار دوره در مجلس ایالتی نیوهمشر نمایندگی کرده بود، شکست بدهد.

انتخابات میان دوره‌‌یی ایالات متحده امریکا روز گذشته برگزار شد.

 علاوه بر نماینده‌گان سنا و مجلس نماینده‌گان کنگره فدرال، رأی گیری برای انتخاب شماری از نماینده‌گان مجلس‌های ایالتی و فرمانداران چند ایالت دیگر در این کشور نیز صورت گرفت.

 نتیجۀ این انتخابات تا هنوز نهایی نشده است ولی آمارهای نخستین از این انتخابات نشان می‌دهند که دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس نماینده‌گان را به دست آورده‌اند.

صفیه وزیر شش ساله بود که با خانواده از افغانستان به ازبکستان مهاجرت کرد و در سال  ۲۰۰۷ میلادی با مادرش به امریکا پناهنده شد.

 

هم‌رسانی کنید