تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

سرمای شدید در بخش‌های شمال و شرق امریکا جان ۲۰ تن را گرفت

سرمای شدید و برف‌باری‌های سنگین در چند روز اخیر در بخش‌های شمال و شرق ایالات متحدۀ امریکا، تاکنون جان بیست تن را گرفته است.

ادارۀ هواشناسی ایالات متحده اعلام کرده است که احتمال دارد سرمای شدید در بخش‌هایی از این کشور به ۵۰ درجه زیر صفر نیز برسد. همزمان با این، بیش از سه‌هزار پرواز در سراسر ایالات متحده ازبهر وضعیت بد هوا ملغا شده‌اند.

در کنار این، بسیاری از جاده‌ها در شهرهای شمالی امریکا یخ بسته‌اند و ده‌ها رویداد ترافیکی نیز رخ داده‌اند.

سردی هوا در شیکاگو که سومین شهر بزرگ ایالات متحده است، به ۳۲ درجۀ زیر صفر می‌رسد.

این وضعیت زنده‌گی بسیاری از شهروندان ایالات متحده را با دشوارهایی زیادی روبه‌رو کرده‌است.

لیو دسبین، باشندۀ ایالت شیکاگو می‌گوید: «فکر کنم واژۀ سردی این اوضاع را بیان کرده نمی‌تواند؛ سردی هوا و وزش بادها بسیار نیرومند استند و باورکرنی نیست.»

جهان

سرمای شدید در بخش‌های شمال و شرق امریکا جان ۲۰ تن را گرفت

در کنار این، بسیاری از جاده‌ها در شهرهای شمالی امریکا یخ بسته‌اند و ده‌ها رویداد ترافیکی نیز رخ داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سرمای شدید و برف‌باری‌های سنگین در چند روز اخیر در بخش‌های شمال و شرق ایالات متحدۀ امریکا، تاکنون جان بیست تن را گرفته است.

ادارۀ هواشناسی ایالات متحده اعلام کرده است که احتمال دارد سرمای شدید در بخش‌هایی از این کشور به ۵۰ درجه زیر صفر نیز برسد. همزمان با این، بیش از سه‌هزار پرواز در سراسر ایالات متحده ازبهر وضعیت بد هوا ملغا شده‌اند.

در کنار این، بسیاری از جاده‌ها در شهرهای شمالی امریکا یخ بسته‌اند و ده‌ها رویداد ترافیکی نیز رخ داده‌اند.

سردی هوا در شیکاگو که سومین شهر بزرگ ایالات متحده است، به ۳۲ درجۀ زیر صفر می‌رسد.

این وضعیت زنده‌گی بسیاری از شهروندان ایالات متحده را با دشوارهایی زیادی روبه‌رو کرده‌است.

لیو دسبین، باشندۀ ایالت شیکاگو می‌گوید: «فکر کنم واژۀ سردی این اوضاع را بیان کرده نمی‌تواند؛ سردی هوا و وزش بادها بسیار نیرومند استند و باورکرنی نیست.»

هم‌رسانی کنید