تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: تأکید احزاب سیاسی بر عملی شدن خواست‌های شان

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بر عملی شدن خواست‌های شان از بهر برگذار ی انتخابات شفاف تأکید می‌ورزند و از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ عملی شدن تغییر در سیستم انتخابات و نیز برگذاری انتخابات با شیوۀ بایومتریک را فراهم سازند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان صحبت کرده است:

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی

محمد یونس فکور، فعال سیاسی

ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: تأکید احزاب سیاسی بر عملی شدن خواست‌های شان

کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بر عملی شدن خواست‌های شان از بهر برگذار ی انتخابات شفاف تأکید می‌ورزند و از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که زمینۀ عملی شدن تغییر در سیستم انتخابات و نیز برگذاری انتخابات با شیوۀ بایومتریک را فراهم سازند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان صحبت کرده است:

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی

محمد یونس فکور، فعال سیاسی

ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews