تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

معرفی اعضای تازه بورد کرکت از سوی رییس‌جمهور

رییس جمهور اشرف غنی حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و کامله صدیقی معین وزارت تجارت را به عنوان دو عضو تازه بورد عمومی کرکت کشور گماشته است.

بورد عمومی کرکت افغانستان دارای نُه عضو از مقام‌های بلند پایه حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌باشد که روی مسایل گوناگون کرکت تصمیم می‌گیرند.

بورد کرکت کشور می‌گوید که این دوتن به جای عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رییس جمهور و سلما سادات بازرگان ملی که عضویت بورد عمومی کرکت کشور را داشتند، گماشته شده‌اند.

فرید هوتک، سخنگوی بورد کرکت، گفت: «بورد عمومی کرکت کشور دیگر عضوها نیز دارد که آقای اکلیل حکیمی، سید منصور سادات نادری، جاوید سنگدل، عبدالرحمان الکوزی، حکمت خلیل کرزی و عاطف مشعل می‌باشند و روی مسایل مهم بورد کرکت کشور تصمیم می‌گیرند.»

نظیم جار عبدالرحیم زی، مسوول انکشافی بورد کرکت کشور، گفت: «این کار در آینده بخاطر پیشرفت کرکت بسیار سودمند خواهد بود.»

این بورد درباره مسایل گوناگون کرکت از جمله برنامه‌های مالی، برنامه‌های سالانه بورد کرکت و تهیه پالیسی این بورد تصمیم می‌گیرد. 

ورزش

معرفی اعضای تازه بورد کرکت از سوی رییس‌جمهور

حمید طهماسی و کامله صدیقی به عنوان دو عضو جدید بورد عمومی کرکت کشور از سوی رییس جمهور غنی معرفی شدند.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و کامله صدیقی معین وزارت تجارت را به عنوان دو عضو تازه بورد عمومی کرکت کشور گماشته است.

بورد عمومی کرکت افغانستان دارای نُه عضو از مقام‌های بلند پایه حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌باشد که روی مسایل گوناگون کرکت تصمیم می‌گیرند.

بورد کرکت کشور می‌گوید که این دوتن به جای عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رییس جمهور و سلما سادات بازرگان ملی که عضویت بورد عمومی کرکت کشور را داشتند، گماشته شده‌اند.

فرید هوتک، سخنگوی بورد کرکت، گفت: «بورد عمومی کرکت کشور دیگر عضوها نیز دارد که آقای اکلیل حکیمی، سید منصور سادات نادری، جاوید سنگدل، عبدالرحمان الکوزی، حکمت خلیل کرزی و عاطف مشعل می‌باشند و روی مسایل مهم بورد کرکت کشور تصمیم می‌گیرند.»

نظیم جار عبدالرحیم زی، مسوول انکشافی بورد کرکت کشور، گفت: «این کار در آینده بخاطر پیشرفت کرکت بسیار سودمند خواهد بود.»

این بورد درباره مسایل گوناگون کرکت از جمله برنامه‌های مالی، برنامه‌های سالانه بورد کرکت و تهیه پالیسی این بورد تصمیم می‌گیرد. 

هم‌رسانی کنید