تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

بررسی‌ پروندۀ فساد اخلاقی درفدراسیون فتبال در داخل کشور تکمیل شده

لوی سارنوالی، می‌گوید که بررسی‌ها در بارۀ پروندۀ فساد اخلاقی و آزار جنسی کرام‎الدین کریم، رییس و برخی دیگر از اعضای فدراسیون فتبال افغانستان در داخل کشور تکمیل شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که قرار است یک هیئت این نهاد برای بررسی بیشتر این پرونده، به بیرون از کشور برود.

در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال بانوان در گفت‌وگو با روزنامۀ گاردین ادعا کرد که کرام‌الدین کریم و شماری از مسؤولان دیگر فدراسیون فتبال کشور، اعضای تیم ملی دختران را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

پس از آن، لوی سارنوالی بررسی‌ها در این باره را آغاز کرد. اکنون پس از در حدود یک و نیم ماه، لوی سارنوالی می‌گوید که بررسی‌ها در داخل کشور تکمیل شده و است و نیاز است تا برای ادامۀ بررسی‌ها از افرادی که در بیرون از کشور استند نیز تحقیقات شود.

شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال بانوان کشور و خالده پوپل، در بیرون از کشور زنده‌گی می‌کنند.

جمشید رسولی در این باره گفت: «نیاز است که تیم تحقیقاتی ما به شماری از کشورهای اروپایی بروند و با شماری از نهادها و اشخاص دخیل در این قضیه مصاحبه کنند.»

رسولی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های نخستین لوی سارنوالی، وظیفۀ محمد یوسف کارگر، معاون فدراسیون فتبال کشور از حالت تعلیق برآمده است.

پیش از این، وظایف رییس و چهار تن دیگر از اعضای فدراسیون فتبال به اتهام آزار و اذیت جنسی دختران ورزشکار، به حالت به تعلیق درآمده بود و نیز آنان ممنوع‌الخروج شده بودند.

فدراسیون جهانی فتبال نیز کرام‌الدین کریم را از هرگونه فعالیت ورزش فتبال ممنوع ساخته است.

ورزش

بررسی‌ پروندۀ فساد اخلاقی درفدراسیون فتبال در داخل کشور تکمیل شده

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که قرار است یک هیئت این نهاد برای بررسی بیشتر این پرونده، به بیرون از کشور برود.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، می‌گوید که بررسی‌ها در بارۀ پروندۀ فساد اخلاقی و آزار جنسی کرام‎الدین کریم، رییس و برخی دیگر از اعضای فدراسیون فتبال افغانستان در داخل کشور تکمیل شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که قرار است یک هیئت این نهاد برای بررسی بیشتر این پرونده، به بیرون از کشور برود.

در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال بانوان در گفت‌وگو با روزنامۀ گاردین ادعا کرد که کرام‌الدین کریم و شماری از مسؤولان دیگر فدراسیون فتبال کشور، اعضای تیم ملی دختران را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

پس از آن، لوی سارنوالی بررسی‌ها در این باره را آغاز کرد. اکنون پس از در حدود یک و نیم ماه، لوی سارنوالی می‌گوید که بررسی‌ها در داخل کشور تکمیل شده و است و نیاز است تا برای ادامۀ بررسی‌ها از افرادی که در بیرون از کشور استند نیز تحقیقات شود.

شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال بانوان کشور و خالده پوپل، در بیرون از کشور زنده‌گی می‌کنند.

جمشید رسولی در این باره گفت: «نیاز است که تیم تحقیقاتی ما به شماری از کشورهای اروپایی بروند و با شماری از نهادها و اشخاص دخیل در این قضیه مصاحبه کنند.»

رسولی می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های نخستین لوی سارنوالی، وظیفۀ محمد یوسف کارگر، معاون فدراسیون فتبال کشور از حالت تعلیق برآمده است.

پیش از این، وظایف رییس و چهار تن دیگر از اعضای فدراسیون فتبال به اتهام آزار و اذیت جنسی دختران ورزشکار، به حالت به تعلیق درآمده بود و نیز آنان ممنوع‌الخروج شده بودند.

فدراسیون جهانی فتبال نیز کرام‌الدین کریم را از هرگونه فعالیت ورزش فتبال ممنوع ساخته است.

هم‌رسانی کنید