تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

آغاز تمرینات تیم ملی فتسال ۲۰ سال برای حضور در رقابت‌های آسیایی

در آستانۀ آغاز رقابت‌های قهرمانی فتسال آسیا، تیم ملی فتسال زیر ۲۰سال کشور تمریناتش را در کابل آغاز کردند.

قرار است ملی پوشان زیر بیست سال فتسال کشور تا کمتر از یک ماه دیگر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رهسپار ایران شوند.

رزاق ممرک، مربی تیم ملی فتسال کشور می‌گوید که این اردوگاه تمریناتی برای یک ماه است و در این مدت بازی‌کنان کشور آماده‌‎گی کامل برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهند گرفت.

رقابت‌های قهرمانی آسیا، قرار است تا یک ماه دیگر با حضور چندین کشور آسیا در ایران برگزار شود.  

افغانستان در گروه الف این رقابت‌ها با تیم‌های ایران و هانک کانگ هم‌گروه است.

ورزش

آغاز تمرینات تیم ملی فتسال ۲۰ سال برای حضور در رقابت‌های آسیایی

ملی پوشان زیر بیست سال فتسال کشور، تا کمتر از یک ماه دیگر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رهسپار ایران خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ آغاز رقابت‌های قهرمانی فتسال آسیا، تیم ملی فتسال زیر ۲۰سال کشور تمریناتش را در کابل آغاز کردند.

قرار است ملی پوشان زیر بیست سال فتسال کشور تا کمتر از یک ماه دیگر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رهسپار ایران شوند.

رزاق ممرک، مربی تیم ملی فتسال کشور می‌گوید که این اردوگاه تمریناتی برای یک ماه است و در این مدت بازی‌کنان کشور آماده‌‎گی کامل برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهند گرفت.

رقابت‌های قهرمانی آسیا، قرار است تا یک ماه دیگر با حضور چندین کشور آسیا در ایران برگزار شود.  

افغانستان در گروه الف این رقابت‌ها با تیم‌های ایران و هانک کانگ هم‌گروه است.

هم‌رسانی کنید