تازه‌ترین خبرها

دیدگاه شما آرشیف

دوشنبه، ۳۰ ثور ۱۳۹۸

پنجشنبه، ۱۹ ثور ۱۳۹۸

سه شنبه، ۱۴ حوت ۱۳۹۷

سه شنبه، ۱۶ دلو ۱۳۹۷

  • اگر من بجای آقای نادری میبودم !

    صلح خواست نه، بل يك نياز بسا مبرم من و بقيه هموطنان كشورم ميباشد و هر اقدام كه بتواند ما را به اين آرمان نزديك بسازد، از آن پشتباني…

شنبه، ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دوشنبه، ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

چهارشنبه، ۱۰ اسد ۱۳۹۷

شنبه، ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

سه شنبه، ۲۹ حوت ۱۳۹۶

سه شنبه، ۲۴ دلو ۱۳۹۶

  • جنگ: چشم اندازی از رنج

    چگونه می توان جنگ - چشم انداز تروما - به ویژه هنگامی که این روند نیاز به ترجمه به زبان های دیگر دارد و تبدیل به یک داستان خارجی میشود…

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews