تازه‌ترین خبرها

دیدگاه شما

من با طالبان دیدار کردم. این زنان بودند که نخست صحبت کردند.

مسعوده سلطان می‌نویسد که طالبان تصدیق کردند که زنان می توانند کار کنند و می توانند تحصیل کنند.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews