تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۰ دلو ۱۳۹۷

در پی تنش‌های تویتری میان مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان دربارۀ قتل آرمان لونی، از رهبرران جنبش حفاظت پشتون‌ها، ریاست اجراییۀ حکومت افغانستان اعتراض مقام‌های حکومت وحدت ملی را مداخله در مسایل داخلی پاکستان می‌داند.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۰ دلو ۱۳۹۷

در پی تنش‌های تویتری میان مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان دربارۀ قتل آرمان لونی، از رهبرران جنبش حفاظت پشتون‌ها، ریاست اجراییۀ حکومت افغانستان اعتراض مقام‌های حکومت وحدت ملی را مداخله در مسایل داخلی پاکستان می‌داند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews